Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-02-09

Fortnox AB: Bokslutskommuniké 2016

Sammanfattning av Fortnoxkoncernen för helåret 2016 (jämfört med
samma period föregående år)

· Nettoomsättningen för koncernen ökade med 46,0 procent till 189,3
mkr (129,7).

· Rörelseresultatet uppgick till 41,9 mkr (24,5) vilket motsvarar en
rörelsemarginal på 22,1 procent (18,9)

· Moderbolaget redovisar en rörelsemarginal om 24,8 procent (23,2).
· Dotterbolaget Nox Finans redovisar ett nollresultat för 2016.
· I resultatet ingår engångskostnader om 3,2 mkr direkt hänförliga
till Vismas bud. Exklusive dessa engångskostnader uppgår
rörelsemarginalen i koncernen till 23,8 procent (18,9) och i
moderbolaget till 26,7 procent (23,8)

· Resultatet efter skatt uppgick till 32,6 mkr (19,0)
· Resultatet per aktier uppgick till 0,56 kr (0,33)
· Styrelsen föreslår att utdelningen höjs till 0,20 (0,16 kr)
Sammanfattning av Fortnoxkoncernen för perioden oktober - december
2015 (jämfört med samma period föregående år)

· Nettoomsättningen för koncernen ökade med 37,7 procent till 53,6
mkr (38,9)

· Rörelseresultatet uppgick till 12,5 mkr (9,1) vilket motsvarar en
rörelsemarginal på 23,4 procent (23,5). Moderbolagets rörelsemarginal
uppgår till 26,3 procent (28,3)

· Resultatet efter skatt uppgick till 10,0 mkr (7,0)
· Resultatet per aktie uppgick till 0,17 kr (0,12 kr)
· I nettoomsättning och rörelseresultat ingår royaltyersättning från
Briox AB om 1,0 mkr (3,0). Exkluderat royaltyersättningen från Briox
ökade nettoomsättningen i koncernen med 46,4 procent (37,1) och
rörelsemarginalen uppgick till 21,9 procent (17,1).

- VD-kommentar -

Nytt rekordår för Fortnox

Som nytillträdd VD för Fortnox har jag förmånen att få börja med att
presentera bolagets hittills bästa bokslut.

Tillströmningen av kunder var under 2016 fortsatt mycket god. Under
året fick vi 40 000 nya kunder, vilket är nytt rekord. Sammantaget
har vi idag över 155 000 kunder som löpande sköter sin bokföring,
fakturering och annan administration i Fortnox molnbaserade program.
Vi stärkte därmed ytterligare vår position som den ledande
leverantören av internetbaserade affärssystem till mindre företag och
organisationer.

En viktig framgångsfaktor är vårt unika nätverk av byråpartners.
Fortnox har i dag samarbetsavtal med alla större redovisnings- och
revisionsbyråer i Sverige. Under 2016 tillkom EY samtidigt som
samarbetet med LRF Konsult fördjupades. Nu är fler än 14 400
redovisningskonsulter anslutna och arbetar kontinuerligt med våra
program. De är en mycket viktig kanal för att rekrytera ytterligare
nya kunder.

Sammantaget ökade försäljningen till drygt 189 Mkr under 2016. Det är
en fördubbling på bara två år och en fantastisk prestation. Jag har
tidigare arbetat i tillväxtföretag inom IT och telekom och vet vad
som krävs för att hela tiden ligga på topp.

Under det fjärde kvartalet ökade försäljningen med drygt 46 procent,
justerat för de royaltyintäkter som bolaget erhöll från Briox AB (fd
FINT AB) i december 2015 och december 2016. Jämförbar tillväxt för
det fjärde kvartalet 2015 var 37 procent.

Justerat för ersättningen från Briox förbättrades rörelseresultatet
för kvartalet med närmare 90 procent. Även dotterbolaget Nox Finans
utvecklades positivt. Trots att verksamheten fortfarande befinner sig
i ett uppbyggnadsskede nådde bolaget ett nollresultat 2016.

Fortnox infriade därmed med god marginal koncernens finansiella mål om
en genomsnittlig årlig tillväxt på minst 25 procent och
rörelsemarginal på minst 20 procent.

Även i andra avseenden var 2016 ett händelserikt är. Vid årsstämman i
juni tillträde en till stora delar ny styrelse. Jag själv är ny som
VD sedan mitten av november. Inom kort tillträder Joachim Lindow som
ny VD för Nox Finans, vårt dotterbolag som erbjuder marknadens
smartaste finanstjänster för små och mindre företag. Joachim Lindow
har lång erfarenhet av bank och finans och kommer närmast från
tjänsten som Sverigechef för Ikanobanken.

Med en delvis ny ledning med mångårig erfarenhet av digitalisering och
finansiell verksamhet, en rekordstor orderstock och stabila finanser,
är vi väl rustade för att ta oss an kommande utmaningar.

Tillväxten har fortsatt högsta prioritet. Vi ska växa både genom
rekrytering av nya kunder, och merförsäljning till befintliga kunder.
Fortfarande är det många företag som ännu inte tagit steget att sköta
sin bokföring i molnet. För andra kvarstår mycket arbete innan de har
fullt ut digitaliserat sitt administrativa flöde.

Fortnox arbetar efter devisen "Småföretagens bästa vän". Vi kommer
därför fortsätta att investera tid och resurser för att förbättra
befintliga tjänster men också att utveckla nya tjänster och ny
funktionalitet.

Jag vill avslutningsvis tacka våra kunder, partner, medarbetare och
aktieägare för ett gott samarbete 2016 och samtidigt välkomna er till
nytt spännande år.

Nils Carlsson

Verkställande direktör

För ytterligare information vänligen kontakta:

Nils Carlsson, VD Fortnox

076-644 77 00, nils.carlsson@fortnox.se

Med 155 000 kunder är Fortnox Sveriges ledande leverantör av
internetbaserade affärssystem för mindre företag, föreningar, skolor
och redovisningsbyråer. Fortnox erbjuder ett komplett utbud av
internetbaserade program för bland annat redovisning, fakturering,
säljstöd, tidredovisning och löneadministration. Våra kunder kan nå
sina program och sin information från vilken internetansluten dator
som helst. Flera användare kan vara inloggade samtidigt, samarbeta
och dela information. De slipper besväret med installation,
uppdateringar och säkerhetskopiering. Kunderna abonnerar på
programmen och betalar en månatlig avgift per användare och
programmodul. Fortnox, grundat 2001, har 169 anställda i koncernen
och huvudkontor i Växjö. Aktien är upptagen till handel på NGM Nordic
MTF. För ytterligare information se www.fortnox.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/fortnox-ab/r/bokslutskommunike-2016,c2182627
http://mb.cision.com/Main/15293/2182627/626021.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.