Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-27

Fortnox AB: Fortnox delar ut 21 miljoner kronor och fortsätter att växa

Stämmokommuniké

Vid dagens årsstämma i Fortnox AB (publ) beslutades att dela ut totalt
20,9 miljoner kronor till aktieägarna. Det motsvarar 30 procent av
moderbolagets resultat och säkerställer både en god utdelning till
aktieägarna och en långsiktig expansionsmöjlighet för bolaget.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning
om 0,35 kronor per aktie. Det motsvarar 30 procent av moderbolagets
resultat. Utdelningen innebär att det också finns fortsatt utrymme
att genomföra de investeringar som behövs för att bolaget ska
fortsätta att expandera. Årsstämman fastställde resultat- och
balansräkningar samt koncernresultat- och koncernbalansräkningar för
2018 samt beviljade samtliga styrelseledamöter ansvarsfrihet.

Väl positionerade för en allt mer digitaliserad framtid
Fortnox VD Nils Carlsson pekade på ett antal faktorer som bidragit
till det starka resultatet, och som kommer att vara viktigt även för
den fortsatta utvecklingen, i sitt anförande:

"Vår tillväxt i kombination med vår lönsamhet är faktiskt ganska unik,
och vi är väl positionerade för att fortsätta den resan. Vi har de
funktioner som kunderna efterfrågar, och vår utveckling handlar nu om
att automatisera i allt högre utsträckning och skapa nästa steg i
värdekedjorna. När allt fler kunder använder basfunktioner som
bokföring på nätet får de upp ögonen för fler funktioner som ger dem
ännu större värde. Det blir en slags digital värdespiral."

Val på stämman
Årsstämman beslutade om omval av Trond Dale, Andreas Kemi, Anna Frick,
Olof Hallrup och Kerstin Sundberg som styrelseledamöter samt nyval av
Magnus Gudéhn som styrelseledamot. Styrelsen utökades därmed med en
ledamot. Till ny ordförande valdes Trond Dale. Dale tar över efter
Andreas Kemi, som avböjt omval mot grundval av att han fått andra och
tidskrävande uppdrag. Till revisor omvaldes revisionsbolaget KPMG AB.
Huvudansvarig revisor kommer att vara den auktoriserade revisorn Dan
Beitner.

Arvoden till styrelsen samt till respektive revisionsutskott
beslutades enligt förslag från valberedningen. Valberedningen kommer
även fortsatt att utgöras av representanter som utses av de tre
största ägarna per den sista bankdagen i augusti.

Incitamentsprogram
Stämman beslutade att ett incitamentsprogram ska införas genom
emission av högst 250 000 teckningsoptioner till dotterbolaget
Fortnox Service AB för vidare överlåtelse till ledande
befattningshavare. Varje teckningsoption berättigar till teckning av
en ny aktie i bolaget under perioden 1 april - 30 juni 2022.

Fullständiga förslag och beslut
Årsstämman godkände samtliga förslag som styrelsen och valberedningen
lagt fram inför årsstämman. Dessa framgår i sin helhet av tidigare
publicerad kallelse till årsstämman och besluten kommer att framgå av
årsstämmans protokoll som publiceras på bolagets webbplats.

Denna pressinformation lämnades för offentliggörande den 27 mars 2019
kl. 17.00.

För ytterligare information, kontakta:

Trond Dale, styrelseordförande Fortnox
trond.dale@fortnox.se

Fortnox erbjuder en molnbaserad plattform så att småföretagare och
redovisningsbyråer kan sköta ekonomi och administration på ett
effektivt sätt. Plattformen är marknadsledande i Sverige. Den ger
även kunderna tillgång till finansiella tjänster samt
företagsförsäkringar. Fortnox grundades 2001 och har huvudkontor i
Växjö. Aktien är noterad på NGM Nordic MTF. För ytterligare
information se www.fortnox.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/fortnox-ab/r/fortnox-delar-ut-21-miljoner-kro...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.