Du är här

2017-05-23

Fortnox AB: Fortnox förvärvar resterande aktier i dotterbolaget Nox Finans AB och genomför apportemission

Fortnox Aktiebolag (publ) ("Fortnox" eller "Bolaget") har förvärvat de
resterande 190 498 aktierna, motsvarande totalt 7,6 procent, i
dotterbolaget Nox Finans AB ("Nox Finans") från minoritetsaktieägarna
MVSC Holding Sweden AB och Print It i Tingsryd AB.

Den totala köpeskillingen uppgår till cirka 31,6 MSEK och erläggs
genom nyemission av 898 034 aktier i Fortnox. Köpeskillingen erläggs
genom nyemission av 898 034 aktier i Fortnox. Köpeskillingen har
fastställts utifrån tidigare ingångna aktieägaravtal mellan parterna,
varvid MVSC Holding Sweden ABs ägarandel om 153 000 aktier i Nox
Finans, motsvarande 6,1 % av utestående aktier i Nox Finans, åläggs
ett ekonomiskt värde motsvarande det dubbla i förhållande till
antalet aktier, dvs. ca 28 MSEK vilket erläggs genom utgivande av 800
000 aktier i Fortnox. Print It i Tingsryd ABs ägarandel om 37 498
aktier i Nox Finans, motsvarande 1,5 % av utestående aktier i Nox
Finans, åläggs ett ekonomiskt värde om ca 3,5 MSEK vilket erläggs
genom utgivande av 98 034 aktier i Fortnox.

Med anledning av detta har styrelsen för Fortnox, med stöd av
bemyndigande från årsstämman den 28 mars 2017, idag beslutat om en
apportemission om totalt 898 034 aktier riktad till de båda
minoritetsaktieägarna. Genom apportemissionen ökar antalet utestående
aktier i Fortnox till 59 315 293 aktier och aktiekapitalet ökar med
17 960,68 kronor till 1 186 305,86 kronor.

Efter förvärvet äger Fortnox samtliga aktier i Nox Finans.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Nils Carlsson, VD Fortnox

076-644 77 00, nils.carlsson@fortnox.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/fortnox-ab/r/fortnox-forvarvar-resterande-akti...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.