Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-04-24

Fortnox: Delårsrapport januari – mars 2015

Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015

(jämfört med första kvartalet 2014)

* Nettoomsättningen för koncernen ökade med 24,9 procent till 27,7 Mkr (22,2)

* Rörelseresultatet uppgick till 2,7 Mkr (3,5) och rörelsemarginalen till 9,6
procent (15,7)
* Resultatet efter skatt uppgick till 2,1 Mkr (2,7)
* Resultat per aktie uppgick till 0,04 kr (0,05 kr)

Stark försäljningstillväxt och strategiska investeringar för ökad lönsamhet

Det nya året har börjat med en rivstart. Försäljningen ökade under kvartalet
med närmare 25 procent till 27,7 Mkr samtidigt som orderingången var bättre
än väntat. För första gången i Fortnox historia översteg orderstocken 100
Mkr. Viktiga strategiska investeringar har dock, som väntat, kortsiktigt
belastat rörelseresultatet.

Den ökade försäljningen beror dels på att allt fler kunder väljer att köpa
flera tjänster från oss, dels på ett fortsatt stort inflöde av nya kunder.
Den 31 mars uppgick antalet kunder till 97 600 och under april kommer vi
kunna räkna in vår 100 000:e kund.

Med 100 Mkr i orderstocken och 100 000 kunder har vi passerat två viktiga
milstolpar. Fortnox befäster därmed sin ställning som Sveriges ledande
leverantör av affärssystem för mindre företag, organisationer och
redovisningsbyråer.

Detta är givetvis en viktig sporre för oss alla som arbetar på Fortnox och jag
vill passa på att tacka våra kunder för det förtroende de visar oss.

I februari lanserade vi även vår nya tjänst för faktura- och reskontraservice,
som är utvecklad av vårt dotterbolag, Nox Finans. Efter pilottester med ett
urval kunder är den nu tillgänglig för alla kunder som använder Fortnox
fakturerings- och bokföringsprogram.

Fortnox reskontraservice erbjuder en helintegrerad lösning som förenklar och
automatiserar hanteringen av fakturor, påminnelser, inkasso och bokföring.
Det är en unik lösning, inget annat affärssystem på marknaden kan erbjuda
något liknande. Och betalningsmodellen är densamma som för Fortnox
plustjänster - användaren betalar bara ett mindre belopp per transaktion.
Tjänsten sparar både tid och pengar åt företagen och gensvaret från marknaden
har varit mycket positiv. Vi befinner oss fortfarande i introduktionsstadiet,
men jag bedömer att det finns en stor potential för denna nya tjänst.

Under april lanserades ytterligare en ny tjänst, Fortnox Attest, som erbjuder
ett säkert och effektivt attestflöde och är lika enkel att sätta upp som den
är att använda - i datorn, surfplattan eller mobilen. För att skapa enklare
hantering och rätt värden har vi byggt modulen direkt integrerad i
redovisningen på ett helt nytt sätt.

Samtidigt fortsätter arbetet med att flytta över våra kunder till vår nya
tekniska plattform F3. Vid periodens slut hade 86 procent av kunderna
konverterats till den nya plattformen och vi räknar med att huvudparten av
kunderna kommer att ha flyttats över till sommaren. Förutom att Fortnox
kunder får tillgång den absolut senaste tekniken, kan vi frigöra interna
resurser då vi inte längre behöver upprätthålla support på två plattformar.

Fortnox har ambitionen att vara småföretagens bästa vän genom att
tillhandahålla tjänster som förenklar och effektiviserar tillvaron för de
mindre företagen. Det är också skälet till varför vi under våren samarbetar
med mobiloperatören Telenor i deras kampanj för att jobba smartare. Kampanjen
innebär att Fortnox varumärke och produkter exponeras dels i 70
Telenorbutiker, dels hos 200 Telenoråterförsäljare samt på Telenors
kampanjwebb.

Sammantaget uppgick koncernens rörelseresultat till 2,7 Mkr, vilket är bättre
än förväntat. Rörelsemarginalen var 9,6 procent. Både resultatet och
marginalen är lägre jämfört med samma period förra året. Det beror att på vi
under hösten rekryterade ett flertal nya medarbetare till vår
supportorganisation och utvecklingsavdelning. Investeringarna i ny personal
är viktiga för att vi ska kunna hantera de ökade volymerna och infria våra
långsiktiga mål om tillväxt och lönsamhet. Kortsiktigt påverkar de ökade
personalkostnaderna vår marginal, men nu är organisationen på plats och vi
räknar med ett begränsat rekryteringsbehov under resten av året.

Resultatet har även belastats av investeringarna i vårt dotterbolag Nox
Finans. Även fortsättningsvis kommer vi i att investera i produktutveckling
och marknadsföring i vårt dotterbolag. Exklusive Nox Finans uppgick
rörelsemarginalen till 13,8 procent, jämfört med 16,7 procent samma period
föregående år. Återigen handlar det om strategiska investeringar som vi är
övertygade om kommer att komma aktieägarna till del i form av ökad lönsamhet
och aktieägarvärde.

Sara Arildsson, Verkställande direktör

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.