Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-06-28

Fortnox på fall

Olof Hallrup tar makten i Fortnox efter att Vismas bud återkallats. En till stor del ny styrelse tillträder och VD avgår.

Under hot om stämning drogs budet på Fortnox tillbaka på måndagen. De aktieägare som haft för avsikt att lämna in sin accept-blankett på den sista acceptdagen för budet, dvs. idag den 28 juni, gör sig alltså inte besvär!

Godkännande från Konkurrensverket var en förutsättning för att Visma skulle fullfölja budet. När verket inte gav något besked till Visma utan istället visade upp ett utkast till stämningsansökan som syftar till att få till stånd en domstolsprövning gav Visma upp ambitionen att köpa Fortnox.

Fortnoxaktien börsstoppades med anledning av budets tillbakadragande bara några timmar innan årsstämman skulle börja. När handeln släpptes på igen i Fortnoxaktien föll aktiekursen kraftigt, ner till 14,20 kronor. Samtidigt som denna dramatik utspelade sig på börsen, startade årsstämman i Växjö.

Frustrationen hos minoriteten på stämman var stor då det visade sig att samtliga anmälda röster inte fanns med i aktieboken, vilket antogs bero på tekniska tillkortakommanden som uppstått i kölvattnet av budet. Därmed fick huvudägaren Olof Hallrup så många som 50,6 procent av rösterna på årsstämman.

Om alla till stämman anmälda röster hade räknats så hade troligen valberedningens förslag till styrelse vunnit och sittande styrelse hade suttit kvar. Ett annat sätt för den tidigare styrelsen att behålla makten hade varit att skjuta på stämman.  

Att stämman ändå genomfördes ansåg några av de närvarande aktieägarna var en stor skandal. Styrelsen valde likafullt att genomföra stämman, med en felaktig röstlängd, vilket förstås var ett mycket kontroversiellt beslut.

Efter att styrelsen beslutat att genomföra stämman kunde Olof Hallrup med egen majoritet tillsätta den styrelse han ville, vilket han också gjorde. Valberedningen stod handfallen och presenterade inte något alternativt förslag till styrelse, ett förslag som bättre hade passat den nu uppkomna situationen.

Olof Hallrup, som varit motståndare till budet och som hade ett eget förslag till styrelse i rockärmen, kunde därmed ta hem spelet. Inte mindre än fyra personer nyvaldes, på Olof Hallrups förslag, till Fortnox styrelse. Torbjörn Gunnarsson blev ny ordförande. Anna Frick, Johan Berg, Magdalena Persson nyvaldes som ledamöter. Omvalda till styrelsen blev Donald Sällqvist och Olof Hallrup.

Det är allmänt känt att Olof Hallrup inte stått bakom Fortnox omtyckta VD Sara Arildsson. Efter sitt VD-anförande till stämman avsades sig Arildsson sitt VD-skap för gott. Många aktieägare uttryckte oro över att Arildssons avgång kan få stor negativ påverkan på Fortnox.

På det konstituerade styrelsemötet efter stämman utsågs Johan Berg till tillförordnad VD.

Författare Åsa Wesshagen