Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-07

Fortsatt begränsad aktivitet på primärmarknaden i januari, bättre på sekundärmarknaden - Pareto Nordic Corporate Bond

Det var en fortsatt begränsad aktivitet på primärmarknaden i januari,
berättar Øyvind Hamre som ingår i förvaltarteamet för Pareto Nordic
Corporate Bond.

"Emittenterna är förmodligen motvilliga på grund av generellt höga
kreditmarginaler på sekundärmarknaden. Vi förväntar oss dock att
aktiviteten kommer att återhämta sig något när marknaden blir starkare",
säger Hamre.

På sekundärmarknaden har aktiviteten däremot varit bra, och likviditeten
upplevs tillfredsställande. Fonden hade också god tillväxt i förvaltat
kapital i januari, vilket investerades huvudsakligen på sekundärmarknaden.

Räntefonden Pareto Nordic Corporate Bond C steg 1,1 procent i januari.
Centralbankerna är något mer motvilliga när det gäller nya räntehöjningar,
vilket bidrar positivt till marknadssentimentet.

Det har varit ett stort fokus på flygbolaget Norwegian som utannonserat en
nyemission på tre miljarder. Obligationerna steg på denna nyhet, vilket
genererade ett positivt avkastningsbidrag för fonden.

De största emittenterna per utgången av månaden var VV Holding, Ice Group
Scandinavia och Kistefos med portföljvikterna 2,0, 2,0 respektive 1,9
procent.

Carl Becht
carl.becht@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att
erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från
bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av
innehållet.

Författare FWF