Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-08-19

Fortsatt stabil utveckling – effekterna av Covid-19 har kunnat pareras relativt väl

  • Omsättningen ökade med 6,0% till 12.572 Mkr (11.856 Mkr) 
  • Resultatet efter finansnetto ökade med 8,3% till 1.222 Mkr (1.128 Mkr) 
  • Vinsten per aktie uppgick till 1,79 kr (1,71 kr) 
  • Förvärv av serbiska TIKI Group, turkiska Üntes, nederländska Nathan, tyska WATERKOTTE, svenska VEÅ samt italienska Termotech (efter periodens utgång)
  • Slutligt ställningstagande till eventuell utdelning för 2019 efter utgången av kvartal tre 

 

Efterfrågebilden har varierat mellan olika marknadssegment där de med tydlig hållbarhetsprägel, exempelvis värmepumpar, haft en fortsatt god utveckling. Glädjande är också att efterfrågan inom halvledarindustrin uppvisat en god tillväxt. Såväl vitvarusektorn som den traditionella fordonsindustrin samt olje- och gasindustrin har däremot haft en svagare utveckling. För kaminer, som betraktas som sällansköpsprodukter, har efterfrågan efter en svagare period ökat igen under slutet av perioden. Även om Covid-19 har drabbat oss under första halvåret så har effekterna kunnat pareras relativt väl, vilket resulterat i en fortsatt stabil utveckling hittills i år”, säger Gerteric Lindquist, koncernchef för NIBE. 

”Med vår företagsfilosofi och vårt starka produktprogram är vi väl positionerade i en marknad som allt tydligare präglas av övergången till ett mer hållbart och digitaliserat samhälle. De genomförda förvärven liksom inriktningen av vår egen produktutveckling är avsedda att förstärka vår position ytterligare. Vårt interna effektiviseringsarbete liksom vår noggranna kostnadskontroll fortsätter också med oförändrad intensitet.” 

”Även om omvärldssituationen är synnerligen svårbedömd så är vår uppfattning att vår verksamhet fortsatt är robust, tack vare vår geografiska spridning, stabila lönsamhet och goda finansiella beredskap”, säger Gerteric Lindquist och tillägger att ”Ett slutligt ställningstagande till eventuell utdelning för 2019 kommer att tas av styrelsen efter utgången av kvartal tre.” 

Med anledning av utbrottet av Covid-19 vill vi fästa särskild uppmärksamhet på följande stycke på sidan 3 i delårsrapporten; ”Till dessa osäkerhetsfaktorer kan utbrottet av Covid-19 läggas, vilket på bred basis förändrat situationen för de allra flesta av världens samhällen och företag, inklusive vårt eget. Medan vi under första kvartalet påverkats i relativt liten omfattning av utbrottet har vi under kvartal två visserligen påverkats i större omfattning men situationen har ändå varit hanterbar. Vi antar att de flesta länder under andra halvåret kommer att försöka återgå till ett något mer normalt tillstånd. Detta tillsammans med att våra produkter i stor utsträckning är av såväl nödvändighets- som hållbarhetskaraktär gör oss, trots alla osäkerhetsfaktorer, försiktigt positiva till vår utveckling under andra halvåret.” 

Pressinformation 

En press- och analytikerkonferens (på engelska) per telefon (+46 8 566 426 95) hålls idag kl. 11.00 med CEO Gerteric Lindquist och CFO Hans Backman. För att kunna se presentationsbilder krävs registrering på www.nibe.com

För mer information: Gerteric Lindquist, CEO och Hans Backman, CFO; +46 (0)433-27 30 00 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som NIBE Industrier AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning och Lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 19 augusti 2020 kl. 08.00 CET. 

 

NIBE Group – en global koncern med bolag och närvaro i hela världen NIBE Group är en global koncern som bidrar till ett minskat klimatavtryck och bättre utnyttjande av energi. Inom våra tre affärsområden – Climate Solutions, Element och Stoves – utvecklar, tillverkar och marknadsför vi ett brett utbud av miljövänliga och energieffektiva lösningar för inomhuskomfort i alla typer av fastigheter samt komponenter och lösningar för intelligent uppvärmning och styrning inom industri och infrastruktur. 

Från starten i småländska Markaryd för snart 70 år sedan, har NIBE vuxit till ett internationellt företag med 17.300 (16.900) anställda och närvaro i hela världen. Drivkraften har sedan starten varit en stark kultur av entreprenörskap och en passion för ansvarsfullt företagande. Framgångsfaktorerna har varit långsiktiga investeringar i hållbar produktutveckling och strategiska förvärv. Tillsammans har detta åstadkommit en målinriktad och kraftig tillväxt som 2019 genererade en omsättning på drygt 25 (22) miljarder kronor. 

NIBE är sedan 1997 börsnoterat under namnet NIBE Industrier AB på Nasdaq Nordic, Large Cap med en sekundärnotering på SIX Swiss Exchange sedan 2011. 

Bilaga

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.