Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-08-20

Fortum: Energiministerbesök vid Fortums kraftvärmeverk i Brista

Energiminister Anna-Karin Hatt besökte idag Fortums kraftvärmeverk i
Brista. Det är inte bara Europas modernaste, bredvid har det anlagts
en våtmark där kondensvattnet bidrar till att utveckla växt- och
djurliv i Steningedalens naturreserverat. Det är ett exempel på hur
modern el- och värmeproduktion aktivt kan bidra till minskad
miljöpåverkan. Från Fortums sida innebar besöket även ett tillfälle
att lyfta hur den potential som finns i värmeåtervinning kan tas
tillvara genom att ett utökat samarbete med kunderna inom ramen för
Öppen fjärrvärme och Prisdialogen.

-Varje investering vi gör i el- och värmeproduktion innebär att vi tar
ytterligare steg framåt när det gäller effektivisering av
produktionen och att ta hand om energi som annars skulle ha gått till
spillo, och naturligtvis är vi glada för att energiministern väljer
att uppmärksamma detta, säger Anders Egelrud, vd på Fortum Värme.

Det unika våtmarksområde som anlagts vid verket innebär att
kondensvattnet renas ytterligare ett steg utöver de krav som ställs.
Våtmarken bidrar i sin tur till att utveckla den biologiska
mångfalden i Steningedalens naturreservat genom att det skapas
livsmiljö för djur och växter som normalt inte skulle kunna leva på
den här ytan. Kraftvärmeverket i Brista är Europas modernaste
avfallseldade värmekraftverk och det har, tillsammans med
Högdalenverket, kapacitet nog att ta hand om allt det avfall som alla
Stockholmsregionens invånare ger upphov till.

Idag sker värmeåtervinning med hjälp av värmepumpar från havet liksom
genom spillvärmen i avloppsvattnet som blir till fjärrvärme. Detta är
storskalig och mycket effektiv värmeåtervinning som pågår lite i det
tysta. Samtidigt har arbetet med Öppen fjärrvärme visat att det
enbart i Stockholm finns det en potential motsvarande hela
Norrköpings värmebehov i form av överskottsvärme från
livsmedelsbutiker och serverhallar, vilken idag inte tas tillvara.

-För oss är det viktigt med en dialog kring utvecklingen mot ett
hållbart energisystem och vilka förutsättningar som möjliggör en
sådan utveckling. Jag är glad över möjligheten att lyfta dessa frågor
i samband med energiministerns besök, avslutar Anders Egelrud.

Fakta om kraftvärme
Kraftvärme innebär att man utvinner både värme och el ur ett och samma
bränsle. Det gör kraftvärmen mycket energieffektiv och så mycket som
90% av energin i ett bränsle kan användas. Det är alltså ett mycket
bra sätt att framställa energi. Som jämförelse kan sägas att en
personbil sällan utvinner mer än 20% och ett kolkraftverk sällan över
30%. Om man dessutom använder förnybara eller återvunna bränslen, så
kan kraftvärmen göra mycket för att minska storleken på vårt
gemensamma ekologiska fotavtryc

Fakta om våtmarken
Varje år kommer det att passera ungefär 250 000 kubikmeter renat
kondensvatten

Våtmarken kommer att vara cirka 170 meter lång och som mest 18 meter
bred med en vattenyta på 2000 kvadratmeter.

Vattendjupet kommer att variera mellan 0,5 och 0,9 meter. Våtmarkens
botten kommer att ligga 1,3 till 1,5 meter under befintlig mark.

För mer information kontakta:

Anders Egelrud, VD Fortum Värme, 070 298 41 25
Per-Oscar Hedman, Presschef, Fortum Sverige 070 214 75 45

Om Fortum: Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag
och för kommande generationer. Vi möter våra kunders mångsidiga behov
genom produktion, distribution och försäljning av el och värme och
experttjänster inom dessa områden. Verksamhetens fokus är Norden,
Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2013 omsatte Fortum 6,1 miljarder
euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,6 miljarder euro. Vi
sysselsätter cirka 8 800 personer. Fortums aktie handlas på NASDAQ
OMX Helsingfors.

Läs mer på www.fortum.com eller följ oss på Twitter
(http://www.twitter.com/FortumSverige) och Facebook
(http://www.facebook.com/FortumSverige).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/fortum/r/energiministerbesok-vid-fortums-kraft...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.