Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-03

Fortum: Fortums nya vision och strategiska hörnstenar; uppdaterade finansiella mål

Fortums strategi siktar på tillväxt och fortsatt lönsamhet med ett
starkt fokus på ren energi, kunder och värdeskapande för aktieägare.
Det långsiktiga finansiella målet för avkastning på sysselsatt
kapital (ROCE) justeras till minst 10%, medan målet för jämförbar
nettoskuld till EBITDA, ungefär 2,5 gånger, bibehålls oförändrat.
Också utdelningspolicyn behålls oförändrad.

Energisektorn förändras snabbt, pådriven av klimatförändringar,
urbanisering, mer aktiva konsumenter liksom av nya möjligheter genom
digitalisering och en snabb utveckling av energirelaterade
teknologier - alla globala megatrender. De låga energipriserna,
orsakade av nedpressade råvarupriser och subventionerad utbyggnad av
förnybar energi liksom generellt låg ekonomisk tillväxt, har skapat
ett behov för industriell omvandling. Samtidigt med detta måste
energisektorn bli ledande i att motverka klimatförändringen.

Fortums strategi har fyra hörnstenar: (1) öka produktiviteten i
existerande anläggningar och driva den industriella omvandlingen, (2)
skapa hållbara lösningar för växande städer och storstadsområden, (3)
öka investeringarna i sol och vind, och (4) bygga nya energiaffärer.

"Vår nya vision - föregångare inom ren energi - binder alla dessa
teman samman. Vår starka nettokassaposition erbjuder en unik
möjlighet att växa och att ta en proaktiv roll i den industriella
omvandlingen. Vi kommer att investera i tillväxt med hjälp av vår
starka balansräkning i den utsträckning vårt mål om jämförbar
nettoskuld/EBITDA tillåter", säger Pekka Lundmark, VD och
koncernchef. "Målet är att stärka vår position på våra existerande
hemmamarknader och vidare i Europa genom konsolidering. Samtidigt
vill vi använda vår know-how och våra kompetenser för att skapa nya
intäktsströmmar baserat på andra faktorer än det nordiska
marknadspriset på el."

"Efter att nu ha slagit fast vår strategi, blir nästa omedelbara steg
att justera vår organisation och verksamhetsmodell för att
säkerställa en snabb och effektiv implementering", fortsätter
Lundmark.

De fyra hörnstenarna i Fortums strategi

Driva produktivitet och industriell omvandling
För att säkerställa de existerande produktionsanläggningarnas
konkurrenskraft, kommer Fortum att öka produktiviteten, sänka
kostnadsbasen, förstärka inköp och öka kapitaleffektiviteten i alla
verksamheter. Som ett första steg har Fortum satt målet att reducera
de fasta kostnaderna i sin nuvarande verksamhet med 100 miljoner euro
till slutet av 2017.

Fortum strävar efter att skapa värde genom att driva på energisektorns
konsolidering och omstrukturering genom fusioner och förvärv på
existerande hemmamarknader och på den integrerande europeiska
marknaden.

Skapa lösningar för hållbara städer
Växande städer och storstadsområden möter mångsidiga utmaningar, som
stora utsläpp från ineffektiv värme-, kyla-, och elproduktion, ökande
volymer av avfall och höga utsläpp och buller från trafik. Fortum
strävar efter att använda sin expertis och erfarenhet för att hjälpa
städer att lösa dessa utmaningar på ett hållbart sätt och att stödja
byggande av den cirkulära ekonomin. Fortums lösningar inkluderar
effektiv och pålitlig fjärrvärme och -kyla, integrerade
elhandelslösningar samt relaterade applikationer, avfallsförbränning
och -hantering, liksom ökad e-mobilitet via smarta laddningslösningar
för elfordon. Dessutom ser företaget möjligheter till ny
affärsverksamhet inom diverse experttjänster inom dessa områden.

Fortums strävar efter tillväxt framför allt på existerande
hemmamarknader och inom den större europeiska marknaden. Fortum
kommer också att utforska möjligheterna inom noggrant utvalda
storstadsområden i Asien.

Växa inom sol och vind
Fortum siktar på en sol- och vindportfölj i gigawattstorlek. Dessa
teknologier mognar snabbt. Samtidigt blir energibolagskompetens allt
viktigare då subventioner gradvis fasas ut och förnybar produktion
blir allt mer marknadsbaserad.

Inom vindkraft erbjuder Fortums nuvarande hemmamarknader och övriga
Europa gynnsamma förutsättningar. Inom solkraft kräver tillväxt ett
vidare geografiskt perspektiv och beredskap att gå in på utvalda nya
marknader.

Bygga nya energiaffärer
Start-up-företag spelar en allt viktigare roll både för innovation
inom nya teknologier och affärsmodeller i ett föränderligt
energilandskap. Digitalisering kommer att möjliggöra
produktivitetsförbättringar inom existerande verksamheter liksom inom
utveckling av nya kunderbjudanden.

Fortums mål är att vara ledande inom utvecklingen av energiteknologi
och - tillämpningar. För att påskynda innovation och
kommersialisering av nya erbjudanden kommer Fortum att stärka den
egna förmågan och fokusera på innovation och digitalisering, bilda
partnerskap med globalt ledande leverantörer, lovande teknikföretag
och forskningsinstitutioner, liksom att investera både direkt och
indirekt i start-up-företag med lovande nya innovationer.

Långsiktiga finansiella mål
Fortums uppdaterade finansiella mål ger en vägledning om Fortums syn
på företagets långsiktiga potential för värdeskapande, dess nya
tillväxtstrategi och affärsverksamheter.

De uppdaterade, långsiktiga finansiella målen över en cykel är:

- Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) minst 10%

- Jämförbar nettoskuld till EBITDA runt 2,5 gånger

De tidigare långsiktiga finansiella målen var: Avkastning på
sysselsatt kapital (ROCE) 12% och jämförbar nettoskuld till EBITDA
runt 2,5 gånger.

Fortums utdelningspolicy behålls oförändrad: Målet är att betala en
stabil, hållbar och över tid stigande utdelning på 50-80% av
resultatet per aktie exklusive engångsposter

Börsmeddelandet på engelska:
http://www.fortum.com/en/mediaroom/Pages/fortums-new-vision-and-strategi...

För mer information:

Media:
Helena Aatinen, Senior Vice President, Communications, tel. +358 10 45
20480

Investerare och analytiker:
Sophie Jolly, Vice President, Investor Relations, tel. +358 10 45
32552

Fortums vision är att vara föregångare inom ren energi. Vi förser våra
kunder med el, värme och kyla samt andra energilösningar som
förbättrar livet idag och för framtiden. Redan idag är 64% av vår
elproduktion CO2-fri. Våra huvudmarknader är Norden och de baltiska
länderna, Ryssland, Polen och Indien. Under 2015 sysselsatte vi cirka
8 000 energispecialister och vår omsättning uppgick till 3,5
miljarder euro. Fortums aktie är listad på Nasdaq Helsinki.
www.fortum.com

Läs mer på www.fortum.se eller följ oss på Twitter
(http://www.twitter.com/FortumSverige) och Facebook
(http://www.facebook.com/FortumSverige).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/fortum/r/fortums-nya-vision-och-strategiska-ho...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.