Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-07-09

Fortum: Fortums totalrenovering av Skedvi vattenkraftverk nu klar

Under sommaren har sista handen lagts vid den totalrenovering av
Skedvi vattenkraftverk i Säters kommun som påbörjades 2014. Drygt en
kvarts miljard kronor har lagts på en modernisering som innebär att
kraftverket kan producera förnybar el i 50 år till. Samtidigt har
arbetsmiljön på verket förbättrats och risken för miljöpåverkande
utsläpp reducerats.

- Genom att renovera vattenkraftverket säkerställer vi att det kan
fortsätta producera förnybar el under lång tid framöver. Att
modernisera existerande kraftverk är avgörande för att Sverige skall
fortsätta vara ett välfärdssamhälle som förser hushåll och industrier
med ren, förnybar el. Vattenkraften har varit helt avgörande för
Sverige roll som föregångare inom förnybar energi den fortsätter att
vara central i det nya energisystem som växer fram, säger Fortums
Hans Rohlin.

Vid renoveringen har Fortum bytt både turbin och generatorer i de två
aggregat som funnits i kraftverket sedan det byggdes 1949. Även
elutrustning, kontrollutrustning, ställverk, kylutrustning, fönster
och tak har bytts. Vid sidan av verket har man av arbetsmiljöskäl
uppfört en ny kontrollrumsbyggnad. I åtgärdspaketet ingick inte från
början intagsgrindarna, men när man torrlade, så visade det sig att
även grindarna behöver bytas. Grinden till generator 2 byttes under
2014, och i år efter vårfloden byttes även intagsgrinden på generator
1.

Moderniseringen har också inneburit en rad miljöåtgärder i och med att
det bytts hydralsystem från gamla lågtryckssystem till moderna.
Fortum har även bytt till miljöanpassad olja och turbiner som är
oljefria. Detta har minskat den totala mängden olja i stationen och
användandet av oljefria turbiner innebär att ingen olja längre kan
läcka ut i Dalälven vid eventuella olyckor.

- Renoveringen har även ökat verkningsgraden, vi får nu ut 1MW mer per
aggregat. Ett normalår innebär det att vi går från 211 GWh till 220
GWh förnybar el till våra kunder, eller annorlunda uttryckt,
motsvarande 1800 lägenheters årsanvändning. För våra anställda
innebär det dessutom bättre arbetsmiljö i och med de tystare
aggregaten, fortsätter Hans Rohlin.

Projektet har haft en total budget på ca 270 miljoner kronor och under
projekttiden har även många lokala arbetstillfällen skapats. Säters
kommun har under arbetet sålt elenergi, vatten och avlopp till Fortum
och brunnsvatten har lånats ut från byalaget.

För ytterligare information kontakta:

Hans Rohlin, Fortum Power, tfn 0705 67 63 77

Per-Oscar Hedman, presschef Fortum Sverige, tfn 0702-14 75 45

Fortum
Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för
kommande generationer. Fortums verksamhet är inriktad på CO2-fri och
effektiv el- och värmeproduktion. Företaget erbjuder även
energirelaterade produkter och experttjänster till privatkunder,
industrikunder och energiproducenter. Fortums huvudmarknad är Norden,
Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2014 omsatte Fortum (exklusive
den sålda nätverksamheten) 4,1 miljarder euro och det jämförbara
rörelseresultatet var 1,1 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 400
personer. Fortums aktie handlas på Nasdaq Helsingfors. www.fortum.se

Läs mer på www.fortum.se eller följ oss på Twitter
(http://www.twitter.com/FortumSverige) och Facebook
(http://www.facebook.com/FortumSverige).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/fortum/r/fortums-totalrenovering-av-skedvi-vat...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.