Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-09-24

Fortum: När kärnkraften fasas ut krävs en ny energimix, säger Fortum

Under SvD Energy Summit i Stockholm den 24 september presenterade Per
Langer, vd Fortum Sverige, ett scenario där kärnkraften fasas ut till
2045. För att klara detta på ett effektivt sätt krävs ett kraftsystem
som kan garantera tillräcklig effekt vid efterfrågetoppar utan att
det samtidigt producerar mycket mer el än vad som samhället behöver i
normalfallet.

Med tydlig adress till Energikommissionen efterlyste Per Langer en
moderniserad lagstiftning för vattenkraften, slopade subventioner
till väderberoende kraftproduktion, en avveckling av
straffbeskattningen på befintlig kärnkraft och en satsning på
utbyggnad av kraftvärme.

- Att försöka ersätta kärnkraftens 10 gigawatt garanterad effekt med
enbart vindkraft är inte en realistisk väg att gå, inte minst för att
vi då får en massiv ökning av mängden producerad el - fast oftast
inte när behovet är som störst. Kortsiktigt kan det verka attraktivt
med periodvis mycket låga elpriser, men ligger elpriserna långt under
produktionskostnaden får det konsekvenser även för kunderna som
istället åker på att subventionera det hela via skatten, sade Per
Langer under sitt anförande.

Scenariot bygger på att bättre utnyttja hela den verktygslåda som
finns för att förbättra effektsituationen. Om all kärnkraft är
utfasad till 2045 är det 10 GW effekt - året runt, dygnet runt - som
ska ersättas. Skulle kärnkraften ersättas av enbart vindkraft skulle
det krävas 90 GW vindkraft eftersom den enbart kan garantera full
effekt 11 procent av tiden. Det är en extrem mängd vindkraft vilken i
normalfallet skulle generera ett massivt överskott av el; Enbart
tillskottet skulle producera nära dubbelt så mycket el som hela
Sveriges elanvändning sett över året.

Istället vill Fortum se åtgärder som både säkerställer effektbalansen
och undviker att bygger upp en jättelik överkapacitet på
produktionssidan. En moderniserad lagstiftning som gör att
vattenkraften kan byggas ut och användas effektivare, en
skatteöversyn, utbyggd kraftvärme, energilager och ökad flexibilitet
samt gaskraft som reserv för de största efterfrågetopparna kan
tillsammans med en stor kapacitetsökning av vindkraft ge tillräcklig
effekt vid efterfrågetoppar samtidigt som den är samhällsekonomiskt
effektiv.

Per Langer konstaterade att Fortum med dess erfarenhet som
energiföretag kan identifiera rationella åtgärder, men att det är
politiken som sätter ramarna. De viktigaste åtgärderna som behöver
vidtas kan enligt Langer sammanfattas med att i högre utsträckning
utnyttja vattenkraftens flexibilitet och öka kapaciteten i de redan
utbyggda älvarna samt genomföra en radikal omläggning av dagens
ekonomiska styrning i form av både straffskatter och subventioner.
Genomförs detta på rätt sätt kan vi få till stånd en ny energimix som
både gynnar klimatet, är energieffektiv och fungerar
samhällsekonomiskt.

För mer information, kontakta gärna
Per-Oscar Hedman, presschef Fortum Sverige, tfn 070-214 75 45

Fortum
Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för
kommande generationer. Fortums verksamhet är inriktad på CO2-fri och
effektiv el- och värmeproduktion. Företaget erbjuder även
energirelaterade produkter och experttjänster till privatkunder,
industrikunder och energiproducenter. Fortums huvudmarknad är Norden,
Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2014 omsatte Fortum (exklusive
den sålda nätverksamheten) 4,1 miljarder euro och det jämförbara
rörelseresultatet var 1,1 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 400
personer. Fortums aktie handlas på Nasdaq Helsingfors. www.fortum.se

Läs mer på www.fortum.se eller följ oss på Twitter
(http://www.twitter.com/FortumSverige) och Facebook
(http://www.facebook.com/FortumSverige).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/fortum/r/nar-karnkraften-fasas-ut-kravs-en-ny-...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.