Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-09

Fortum Sverige: Fornlämningar hittade runt Acksjön när vattennivån sänktes

När dammen i Acksjön, Hagfors, revs ut 2017 innebar det en sänkning av
vattennivån. Den uppföljning som gjorts visar inte bara på
intressanta resultat på växtlivet utan även 22 lämningar av
bosättningar och mänsklig aktivitet från stenåldern.

Dammen i Acksjön revs av Fortum 2017 som ett led i arbetet med att
anpassa vattenkraftsystemet till de förändrade behov som
omställningen av energisystemet innebär. Projektet har dessutom varit
ett mycket viktigt miljöprojekt för den lokala miljön. Flera
biotopvårdande insatser har efter utrivningen genomförts för att
främja den lokala miljön.

-Det är oerhört roligt att vi nu har börjat se resultaten av detta
projekt, säger Katarina Erelöf som har varit projektledare för
projektet från Fortums sida. -Nu har vi fått rapport nummer 2 för
2018 och det ser onekligen mycket positivt ut. Det var såklart extra
spännande att hitta alla dessa fornlämningar runt stranden, som
tidigare legat under vattenytan.

När dammen var borta och sjöns yta sjönk ner till den nya nivån kom 22
fornlämningar fram i dagen. Fynden visar att människor bott och
verkat runt Acksjön sedan stenåldern. Man har funnit fynd som visar
att man hade båtar och arbetade med sten. Flera fasta boplatser har
funnits kring sjön. Utöver stenålderslämningar har mer nyliga
aktiviteter kommit fram när sjön sänktes. Bland annat resterna av en
tidigare damm, samt flera lämningar som härrör från flottningen.

När projektet är genomfört är förhoppningen att området kommer att
uppfylla kriterierna för god ekologisk status och att livsmiljöerna
för flertalet arter har förbättrats. Projektet genomförs i bred
samverkan. Förutom Fortum och Länsstyrelsen i Värmland är en rad
markägare och ideella krafter som Klarälvens vattenråd,
skoterklubben, fiskeintressen och Bergsängs byalag, involverade.

- Det goda samarbete vi haft i arbetet har varit en framgångsfaktor,
säger Katarina Erelöf. -Det är bra att vi tillsammans kan skapa
någonting unikt i och omkring Acksjön. Förutom insatser för miljön så
görs flera insatser för friluftslivet som gör att rekreationsnyttan
också kommer att förbättras. Att både miljö och friluftsliv gynnas
utan att göra inverkan på vårt behov av förnybar elektricitet känns
som en win win för alla.

För mer information, kontakta
Katarina Erelöf, projektledare och miljösamordnare, Fortum, tfn:
070-256 15 68

Johan Englund, kommunikationschef för vattenkraft, Fortum,
johan.englund@fortum.com

Per-Oscar Hedman, kommunikationschef Fortum Sverige,
per-oscar.hedman@fortum.com, 070-214 75 45

Fortum är ett ledande företag inom ren energi. Vi förser våra kunder
med el, värme och kyla samt smarta lösningar för att förbättra
resurseffektiviteten. Vi vill involvera våra kunder och samhället i
omställningen till en renare värld. Vi sysselsätter cirka 9 000
energispecialister i Norden och de baltiska länderna, Ryssland, Polen
och Indien. Vår omsättning under 2017 uppgick till 4,5 miljarder euro
och 61 % av vår kraftproduktion var CO2-fri. Fortums aktie är listad
på Nasdaq Helsinki. www.fortum.com

Följ oss gärna på Twitter (http://www.twitter.com/FortumSverige) och
Facebook (http://www.facebook.com/FortumSverige).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/fortum-sverige/r/fornlamningar-hittade-runt-ac...
https://mb.cision.com/Public/32/2710729/80988a051731d607.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.