Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-12-09

Expertens guldkorn: Stigande utdelningar i hela 30 år i rad

wysiwyg_image

Foto: Förvaltaren för Odin Europa, Håvard Opland, pressbilder

Flera har kommunicerat att Europa går en tuffare framtid till mötes än den amerikanska marknaden, då Europa bland annat är mer utsatt för energikrisen, men också dess beroende av såväl Kina som USA. Vidare bedöms det europeiska samarbetet vara svagt.

Med detta som utgångspunkt finner Aktiespararen det passande att intervjua förvaltaren för Odin Europa, Håvard Opland, vars fokus är just på Europa. 

”Att Europa står inför en tuff vinter råder det inget tvivel om”, börjar fondförvaltaren med att betona. 

”Mycket höga energi- och livsmedelspriser kommer att skapa utmaningar. Vi ser att förtroendet bland de europeiska konsumenterna är rekordlågt. När konsumenterna håller tillbaka konsumtionen kommer det att påverka branschen. På den positiva sidan är det osannolikt att detta kommer som en överraskning för marknaden, som till stor del redan har prisat in en ganska mörk ekonomisk bakgrund.”

Vidare lyfter Opland fram hur det historiskt varit bra tillfällen att investera när marknadssegmentet är som mest negativt och då fokusera på de sektorer man finner attraktiva relativ värdering och framtida tillväxt. 

”Om vi ska förlita oss på historiska data har avkastningen på aktiemarknaden normalt sett varit bra i spåren av så svaga siffror i konsumentförtroende som vi ser idag. Börsen vänder långt innan den allmänna ekonomin förbättras. Gömda bakom en svag generell ekonomi kommer vi alltid att kunna hitta starka, motståndskraftiga och förutsägbara tillväxtdrivare. Till exempel anser vi att energieffektivitet, digitalisering och behovet av hälso- och sjukvårdstjänster bör stå sig relativt väl.”

Störst exponering mot Storbrittanien

Odin Europa har störst exponering mot Storbritannien. Därefter kommer Frankrike och Tyskland. Fondförvaltaren motiverar det med att Odin alltid letar efter de bästa bolagen och att det på det sättet kan bli en viss, om än balanserad, övervikt mot en geografi. 

”Vi har fullt fokus på bolagen. Den geografiska fördelningen är till stor del ett resultat av var vi hittar de bästa bolagen. Vi investerar långsiktigt i bolag som kan växa lönsamt och hållbart över tid, utan för mycket skulder. Vi har också en förkärlek för mindre bolag, där ledningen och/eller grundarna äger en betydande del av bolaget".

En skillnad mot flera länder på kontinenten, där de flesta småbolagen är onoterade och i privat ägo, är att de brittiska småbolagen är noterade och därmed tillgängliga för alla som vill vara delägare.

”Storbritannien är därför en mycket intressant marknad för oss”, säger Opland och fortsätter med att lyfta fram skillnaden mellan den reala exponeringen mot samtliga av innehavens omsättning. 

”Trots att 40 procent av fonden finns i brittiska börsbolag är den reala exponeringen, om vi tittar på bolagens omsättning, mindre än 15 procent. De flesta av våra brittiska företag är europeiska eller globala till sin natur. Tittar man på vår största position, Bunzl, kommer bara 10 procent av deras omsättning från Storbritannien.” 

Fondens innehav

Bunzl är fondens största innehav och det motiveras bland annat med att bolaget har haft en positiv tillväxt hela 18 år i rad. 

”Bunzl är ett företag som är märkt "tråkigt" av många, eftersom deras resultat inte förändras så mycket, såväl positivt som negativt, år efter år. Företaget är ett av mycket få globala distributörer av engångsartiklar till hotell, sjukhus, restauranger, livsmedelsbutiker och liknande. År 2022 kommer företaget sannolikt att leverera sitt 18:e år med oavbruten tillväxt – i genomsnitt 9 procent årligen. Aktieägarna har fått stigande utdelningar sedan 1992.”

Utöver detta lyfter Opland fram hur Bunzl dels var snabba med att se trenden bort från plast och mer mot hållbara lösningar, dels företagets konsolideringsmöjligheter. 

”Bunzl var snabba med att se trenden bort från plast mot mer hållbara förpackningar och har anpassat sin produktportfölj. Från att hållbarhet seglat lite i motvind har det nu förvandlats till medvind för bolaget. Vi gillar anpassningsbara företag. En viktig punkt i vår långsiktiga investeringstes är företagets konsolideringsmöjligheter. Bunzls fördel är att de verkar på en marknad där konkurrenterna är många och lokala. Bunzl är den enda globala aktören och konkurrensen om förvärv är begränsad, eftersom skala är avgörande i denna typ av verksamhet.”

Fondens näst största innehav är nederländska IMCD, som är en tillverkare samt distributör av specialkemikalier och ingredienser. Bolagets produkter är särskilt anpassade för den industriella sektorn. 

”IMCD är en mellanhand mellan de stora kemiföretagen och tusentals små och stora företag som behöver ingredienser eller olika typer av kemikalier i produktionen av sina produkter”, redogör Opland. 

”Outsourcingtrenden bland kemibolag är stark och en relativt förutsägbar drivkraft för bolagets fortsatta organiska tillväxt. Bolaget har också en stark priskraft, vilket är viktigt för oss på dagens höginflationsmarknad.”

Vad som även lockar fondförvaltaren till IMCD är deras fortsatta förvärv, då de genom att förvärva små lokala och regionala distributörer kan växa geografiskt, utöka sitt produktsortiment och sitt globala samarbete med de stora kemiföretagen. 

”Affärsmodellen har visat sig starkare än många har trott och resultaten har hållit i sig bra på utmanande marknader. Ingredienser och specialkemikalier är mindre priskänsliga än de vanligaste kemikalierna som säljs i stora volymer. Samtidigt hittar vi drygt hälften av våra kunder på mindre cykliska marknader som livsmedel, läkemedel, hygien och välmående. Hittills har de hanterat energikrisen och utmanande leveranskedjor på ett utmärkt sätt.
Vi ser allt oftare att kunderna tänker hållbarhet och miljö, och i många fall hjälper IMCD dem att välja grönare och mer hållbara lösningar.”

Stor exponering mot industri och teknik

Fonden har en relativt stor exponering mot industrisektorn respektive tekniksektorn, men har också ett innehav – EssilorLuxottica - inom oftalmologi, det vill säga syn och öga. 

”EssilorLuxottica är resultatet av sammanslagningen mellan italienska Luxoticca (världsnamn inom solglasögon och glasögonbågar) och Essilor (världsnamn i linser och glasögon). Även detaljhandelsjätten Grandvision, som äger Synoptik, integrerades nyligen i koncernen”, berättar Opland för att fortsätta lyfta fram bolagets unikum. 

”Sammanslagningen av dessa tre marknadsledare skapar ett unikt, vertikalt integrerat bolag med en global marknadsandel på nära 20 procent. Med inträdeshinder och solida konkurrensfördelar i form av varumärken, stordriftsfördelar och ett unikt distributionsnät är vi övertygade om att bolagets position kommer att vara hållbar under många år framöver.”

Förvaltaren fortsätter:

”Bolaget har redan en stark marknadsposition och är exponerat tillika positionerat för en framtida tillväxt. Vidare är koncernen också exponerad mot en del intressanta tillväxtdrivare, som till exempel en växande medelklass på tillväxtmarknader, en åldrande befolkning på utvecklade marknader samt förändrade vanor och livsstilar med ökad användning av skärmar. Detta kommer att öka behovet av synkorrigeringsåtgärder globalt.”

Innan vi avslutar intervjun lyfter Opland fram den enorma tillväxt oftamologisektorn har i allmänhet, men EssilorLuxottica i synnerhet. 

”Det finns nära 5 miljarder människor globalt som behöver synkorrigering i en eller annan form. Mindre än hälften av dessa människor bär för närvarande glasögon eller linser. Endast 20 procent av världens befolkning använder solglasögon. Med andra ord är marknaden för synkorrigering och solskydd kraftigt underpenetrerad.”