Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-01-20

Förvaltaren pekar ut två småbolag att köpa nu

Bas Till skillnad från många investerare, fonder och investmentbolag var fonden Handelsbanken Amerika Småbolag Tema enbart ned 15,77 procent under det turbulenta 2022. Förvisso spelar valutan en roll, men även denna borträknad var fonden mycket stark. Fondförvaltaren Rikard Forssmed har förvaltat fonden sedan första oktober 2022 och i denna intervju berättar han om utsikterna för 2023, innehaven, valutans roll med mera. 

”Jag började på Handelsbanken i augusti och tog över fonden första oktober så jag hade egentligen bara fondansvaret en liten del av året, men generellt sett kan man säga att fonden klarade sig bra genom att vara relativt defensivt positionerad under ett turbulent år”, svarar förvaltaren när Aktiespararen frågar om 2022 och huruvida han är nöjd med avkastningen.

”För en fondsparare bidrog även, såklart, den starka amerikanska dollarn till avkastningen.  Vad gäller dollarns påverkan på bolagen i sig så påverkas amerikanska småbolag mindre än större bolag då mindre bolag ofta har huvuddelen av sin försäljning i USA. Dessutom ägde fonden flera bolag som blev uppköpta under året, ofta till en bra premie vilket gynnade avkastningen. Exempelvis hade fonden en position i Horizon Therapeutics, som fick ett bud på sig från Amgen så sent som i december.”  Nyckelfrågan blir när Fed kan slå av på räntehöjningstakten