Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-29

FRAM: FÖRBÄTTRAT RESULTAT 2 KV, NYA RESTRIKTIONER ASIEN TYNGER

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) First North-bolaget Fram redovisar ett resultat om -3,1 miljoner kronor under andra kvartalet 2021, jämfört med -6,2 miljoner under andra kvartalet föregående år. Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till -3,3 miljoner kronor (-6,4), vilket motsvarar en rörelsemarginal om -34 procent (-84%).

"Den största resultatförbättringen har skett inom affärsområdet Digital Brands, drivet av både ökande omsättning och reducerade fasta kostandsbaser p.g.a. de investeringar som tidigare gjorts i bolagsgruppens digital plattformar", skriver Fram i sin delårsrapport.

Frams omsättning under perioden ökade med +24% jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

"Under slutet av det andra kvartalet och början av det tredje kvartalet har smittspridningen av covid-19 ökat markant i Vietnam, vilket har medfört betydande restriktioner och nedstängningar som påverkar gruppen negativt", skriver Fram.

Restriktionerna har en betydande påverkan på gruppens verksamhet, framförallt inom Digital Brands vars exponering är främst mot den inhemska marknaden.

"Restriktionerna i landets pågående fjärde våg innebär begränsningar i den lokala fysiska mobiliteten, vilket gör att många kommersiella aktiviteter bromsas eller pausas, vilket förväntas fortgå under Q3", skriver Fram.

Per sista juni uppgick gruppens kassa till 22,8 miljoner kronor. Fram avser att framförallt använda dessa likvida medel för att göra tilläggsinvesteringar inom Digital Brands enligt tidigare kommunicerad plan, samt eventuellt förvärv om bolagets kriterier kan uppfyllas.
Författare Direkt-SE