Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-26

Fram: Fram Skandinavien AB (publ) offentliggör delårsrapport 2017-01-01 till 2017-09-30

FRAM SKANDINAVIEN AB (PUBL) OFFENTLIGGÖR DELÅRSRAPPORT 2017-01-01 TILL 2017-09-30

Sammanfattning av delårsrapport

Fördubblad tillväxttakt och kraftigt ökande lönsamhet

Kvartalet
Nettoomsättningen för det tredje kvartalet uppgick till 2 981 TSEK (2 025 TSEK) motsvarande en tillväxt om 47%.
EBIT för det tredje kvartalet uppgick till 817 TSEK (128 TSEK) före jämförelsestörande poster vilket motsvarar en EBIT-marginal på över 27%. Detta framförallt drivet av högre beläggningsgrad på overhead-resurser samt övrigt förbättrad lönsamhet i Standing Teams.
Arbetet med affärsområdet Venture Building fortsätter enligt plan och efter en intensiv period för både ledningsgrupp och investeringskommittn förväntar sig Bolaget kunna publicera första venture-lanseringen under det fjärde kvartalet.

Perioden januari till september
Nettoomsättningen för perioden uppgick till 7 912 TSEK (5 843), en ökning med 35 % jämfört med samma period föregående år.
Den starka lönsamhetsutvecklingen i kvartal 3 lyfter lönsamheten för hela niomånadersperioden tillbaka till en bit över 12% EBIT-marginal (12,2%) före jämförelsestörande poster.

Verksamhetsuppdatering

Bolagets omsättningsökning tilltog kraftigt under det tredje kvartalet. Tillväxttakten mer än fördubblades jämfört med första halvan av året och rapporterades på 47% under tredje kvartalet jämfört med samma tidsperiod föregående år. Fram^ har även under årets tredje kvartal ingått nya långsiktiga kundavtal med nya kunder både i Skandinavien och Storbritannien. Även lönsamheten i termer av EBIT-marginal ökar starkt till 27,4% före jämförelsestörande poster jämfört med både samma period föregående år (6,3%) och H1 2017 (3%), framförallt drivet av högre beläggningsgrad på overhead-resurser samt övrigt förbättrad lönsamhet i Standing Teams. EBIT var upp med 409% under det tredje kvartalet 2017 jämfört med samma kvartal 2016. Som berörts tidigare belastades det första halvåret 2017 av temporärt lägre lönsamhet på grund av de ökade overhead-kostnader som Bolaget byggt upp för att kunna hantera den framtida fortsatt höga tillväxten. Bolaget fördubblade exempelvis sin totala kontorsyta i Ho Chi Minh City och Danang samt gjort en rad nyanställningar inom försäljning, affärsutveckling, rekrytering, hr och övrig overhead som nu börjar ger resultat i accelererad omsättning och kundintag.

Max Bergman
VD, Fram Skandinavien AB

Rapporten i sin helhet finns på Fram^s hemsida corporate.wearefram.com http://corporate.wearefram.com samt bifogad i detta pressmeddelande.

Stockholm den 26 oktober 2017

För ytterligare information, vänligen kontakta
Max Bergman, VD
Telefon: +84-120 724 6216
E-post: max.bergman@wearefram.com mailto:max.bergman@wearefram.com

Stefan Di Rolfo, vVD & Investor Relations ansvarig
Telefon: +46 8 124 00 425
E-post: stefan.dirolfo@wearefram.com mailto:stefan.dirolfo@wearefram.com

Denna information är sådan som Fram Skandinavien AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 oktober 2017 kl. 08:00 CET

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Fram Pressrelease 2017-10-26.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=21358
Fram Delarsrapport Q3 2017.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=21359

Kort om Fram^

Fram^ bedriver verksamhet inom två affärsområden - företagsbyggande inom ramen för affärsområdet Venture Building samt IT-utveckling inom ramen för affärsområdet Standing Teams. Ledningsgrupp och styrelse i Fram^ har över 60 års gemensam erfarenhet av bolagsbyggande och investeringar, framförallt i tillväxtmarknader. Bolagsledningens samlade erfarenheter från globala och regionala ledare som Kinnevik, Cevian Capital, McKinsey, Rocket Internet, Ericsson, Lazada och Bima utgör en mångfacetterad och nödvändig grund för att framgångsrikt bygga bolag i tillväxtmarknader. Bolagets goda tillgång till stark digital expertis inom affärsområdet Standing Teams samt ovan nämnda erfarenheter och kompetenser hos Bolagets styrelse och ledningsgrupp utgör en symbiotisk plattform där Fram^s två affärsområden kan ta hävstång på varandra för att driva på koncernens fortsatta snabba tillväxt.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB, 08-5030 1550

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.