Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-24

Fram: Fram Skandinavien AB (publ) offentliggör delårsrapport 2018-07-01 till 2018-09-30

FRAM SKANDINAVIEN AB (PUBL) OFFENTLIGGÖR DELÅRSRAPPORT 2018-07-01 TILL 2018-09-30

Sammanfattning av delårsrapport

Kvartalet
Stark tillväxt under tredje kvartalet för hela koncernen - omsättningen i Venture Building närapå tredubblas jämfört med Q2 2018. Koncernens omsättning under tredje kvartalet 2018 uppgick till 4 689 TSEK (2 981 TSEK), vilket motsvarar en organisk tillväxttakt om 68,4% (motsvarar en rapporterad ökning om 57,3%). Affärsområdet Venture Building växte sammantaget sin omsättning med 178,8% jämfört med andra kvartalet 2018. Per tidigt Q4, är redan fem ventures intäktsgenererande (Carmudi Vietnam, SmartBuddy Vietnam, SmartBuddy Sri Lanka, Nordic Coder och Lasluz.com). Vidare fortsatte Standing Teams att växa sin omsättning stadigt och lönsamt - främst drivet av nya kunder och projekt, samt expansion av befintliga kunders utvecklingsteam.

Intäkterna i affärsområdet Venture Building accelererar kraftfullt. Idag innehåller gruppen två distinkta affärsområden - det stadigt lönsamma och kassaflödesgenerande Standing Teams samt Venture Building där gruppen investerar större delen av sitt kapital i nya ventures med framtida starka kassaflöden och signifikant värdeökningspotential. Investeringarna i affärsområdet Venture Building drar av naturliga skäl ned gruppens rapporterade konsoliderade EBIT (som under kvartalet uppgick till -1 892 TSEK), eftersom alla ventures befinner sig i en tidig uppbyggnadsfas med investeringsbehov. Samtliga av bolagen inom affärsområdet Venture Building har mindre än 12 månaders historik inom Fram^. Av naturliga kronologiska skäl är Carmudi Vietnam det venture som genererar majoriteten av intäkterna inom affärsområdet, men även SmartBuddy Vietnam har accelererat signifikant i omsättning under det tredje kvartalet. Slutligen har även Smartbuddy Sri Lanka, Nordic Coder och Lasluz.com börjat generera intäkter tidigt under kvartal fyra. Omsättningen i affärsområdet under det tredje kvartalet uppgick till 276 TSEK.

Två nya ventures under kvartalet. I enlighet med den lanseringsplan som kommunicerades i samband med börsnoteringen under hösten 2017 initierades ytterligare två ventures under det tredje kvartalet 2018. Det första bolaget som initierades under kvartalet var en digital plattform för låneförmedling till småföretagare i Vietnam (arbetsnamn "Credito") samt en geografisk expansion av "Benepay" till Sri Lanka genom förvärv.

Fortsatt hög tillväxt i Standing Teams. Omsättningen i Standing Teams under tredje kvartalet uppgick till 4 413 TSEK (2 981 TSEK), vilket motsvarar en tillväxttakt om 48,0% jämfört med samma period föregående år.

Mycket stark lönsamhet i affärsområdet Standing Teams. EBIT uppgick till 1 185 TSEK, vilket motsvarar en EBIT-marginal på 26,9%. Den starka lönsamheten är ett resultat av inflöde av nya kunder samt bättre utnyttjande av de overhead-investeringar som gjordes under andra kvartalet inom bland annat sälj, rekrytering och HR för att stärka organisationen och möjliggöra fortsatt tillväxt framöver.

Rapporten i sin helhet finns på Fram^s hemsida www.corporate.wearefram.com http://www.corporate.wearefram.com samt bifogad i detta pressmeddelande.

Stockholm den 24 oktober 2018

Max Bergman

VD, Fram Skandinavien AB

För ytterligare information, vänligen kontakta
Max Bergman, VD
Telefon: +84-120 724 6216
E-post: max.bergman@wearefram.com mailto:max.bergman@wearefram.com

Stefan Di Rolfo, vVD & Investor Relations ansvarig
Telefon: +46 8 124 00 425
E-post: stefan.dirolfo@wearefram.com mailto:stefan.dirolfo@wearefram.com

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB, 08-5030 1550

Denna information är sådan som Fram Skandinavien AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades för offentliggörande den 24 oktober 2018 kl. 08:00 CET

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Fram Pressrelease 2018-10-24.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=24361
Fram Delarsrapport Q3 2018.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=24362

Kort om Fram^

Fram^ bedriver verksamhet inom två affärsområden - företagsbyggande inom ramen för affärsområdet Venture Building samt IT-utveckling inom ramen för affärsområdet Standing Teams. Ledningsgrupp och styrelse i Fram^ har över 60 års gemensam erfarenhet av bolagsbyggande och investeringar, framförallt i tillväxtmarknader. Bolagsledningens samlade erfarenheter från globala och regionala ledare som Kinnevik, Cevian Capital, McKinsey, Rocket Internet, Ericsson, Lazada och Bima utgör en mångfacetterad och nödvändig grund för att framgångsrikt bygga bolag i tillväxtmarknader. Bolagets goda tillgång till stark digital expertis inom affärsområdet Standing Teams samt ovan nämnda erfarenheter och kompetenser hos Bolagets styrelse och ledningsgrupp utgör en symbiotisk plattform där Fram^s två affärsområden kan ta hävstång på varandra för att driva på koncernens fortsatta snabba tillväxt.

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.