Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-08-01

Frankrike: Inköpschefsindex (def) 49,7 i juli, väntat 49,8

(SIX) Frankrikes inköpschefsindex för tillverkningssektorn
steg till 49,7 i juli från 48,4 månaden innan, enligt
definitiv statistik. Det preliminära utfallet och tillika
förväntningarna var 49,8.

Ett tal över 50 indikerar expansion medan ett tal under 50
ger signaler om tillbakagång.

Robert Hultqvist, tel +46 8 586 163 76
robert.hultqvist@six-group.se
SIX News

Författare TIC