Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-13

Free2Move: Delårsrapport Q1 2016

(För fullständig rapport, se bifogad fil)

* Nettoomsättning 0,6 MSEK (1,2)
* Periodens rörelseresultat -2,2 MSEK (-2,9)
* Periodens resultat -2,1 MSEK (-2,6)
* Orderstocken vid periodens slut 1,4 MSEK
* Antalet aktier vid rapporttillfället 1 679 834 440 aktier
* Vinst/förlust efter skatt per aktie -0,001 öre/aktie (-0,006)

För mer information: se bolagets hemsida,www.free2move.seeller kontakta
bolagets VD, Anders Due-Boje, 070-526 03 00, anders.dueboje@free2move.se

Nästa rapporttillfälle: 2016-08-25 – Delårsrapport för Q1-Q2 2016

VD har ordet

Intäkter och aviserade kostnadsbesparingar enligt plan samt första
provinstallation gjord hos kund med nya systemplattformen 2Connect
ä

Det sedan tidigare aviserade förflyttningen från komponent till
lösningsleverantör har fortsatt med god progress under kvartal 1 och de mål
vi satt upp kring försäljning, kostnadsbesparingar och kundbearbetningar har
uppnåtts.

Som ett led i detta har vi aviserat våra kunder inom Blåtandsmoduler med EOL
(end-of-life). Kunder får möjlighet att lägga slutorders fram till sista juni
och med slutleveranser sista september. Vi räknar med en positivt effekt på
vår orderstock kvartal 2 följandes fakturering i kvartal 3.

Vi har under kvartalet påbörjat utveckling av vår nya industriella IoT
systemplattform 2Connectä. 2Connectä är en flexibel och skalbar lösning som
innefattar en variation av intelligenta sensorer, en universell Gateway (som
stöder Bluetooth, MQTT och RFID) samt en kraftfull Cloud-baserad
mjukvarulösning. Lösningen kan enkelt installeras och ”leva” autonomt ihop
med äldre traditionella system. Kunderna ges möjlighet att snabbt och utan
ingrepp i befintlig miljö få nya tilläggsfunktioner som gör att operativa
kostnader kan reduceras. Vi ser att vår lösning rätt införd ger bättre
kontroll så att kunden preventivt kan vidta åtgärder vilket i slutändan ger
betydande kostnadsbesparingar. 2Connectä har mottagits positivt av kunder och
partners vilket avspeglas i den kund pipeline vi nu bygger.

Avveckling av verksamheten i Halmstad är genomförd enligt plan. Samtidigt har
vi påbörjat bygget av en ny organisation där vi nu börjar få en bra
sammansättning av medarbetare med just den erfarenhet och kompetens vi
behöver. Idag är vi 12 personer som brinner för att utveckla bolaget i rätt
riktning.

Den 31 mars hölls extra bolagsstämma då stämman konstaterade att Bolagets
aktiekapital enligt kontrollbalansräkningen uppgick till minst det
registrerade aktiekapitalet den 29 februari 2016. Stämman beslutade i
enlighet med styrelsens primära förslag att Bolaget ej skall likvideras, och
att bolaget således ska fortsätta bedriva verksamheten.

Bolaget genomförde under kvartalet en ny finansieringsrunda. Förutom ett
mindre lån av storägare handlades optionsprogram på Nordic MTF under mars
månad. Samtidigt gjordes en riktad emission till teckningskursen 1,5 öre mot
en grupp professionella investerare. Glädjande kan vi konstatera, efter
rapporteringstidens utgång, att Bolaget sammantaget kommer tillföras under
det första tertialet netto 12,7 MSEK i nytt kapital, vilket medför
säkerställd drift under minst 12 månader. Kapitalet skall uteslutande
användas till fortsatt offensiv satsning inom produktutveckling, försäljning
och marknadsföring. Som ett resultat av säkrad drift har handeln av aktierna
i Free2move Holding AB återförs från observationsavdelningen Nordic MTF.

I vårt förflyttning från komponent till lösningsleverantör har hela vår
affärsmodell ändrats. En typisk installation av ett intelligent sensornätverk
består av en betald provinstallation på ca SEK 50.000 och som vid positivt
utfall genererar en representativ order på mellan SEK 750.000 till SEK
1.500.000. Leveransen innefattar hårdvara, mjukvara, tjänster och underhåll.
Tiden till affär kortas betydligt jämfört med Bolagets tidigare
OEM-komponentförsäljning.

Glädjande har vi fått en första beställning på 2Connectä som nu är i drift hos
kund. Lösningen övervakar och reglerar värme med kostnadsreduktion som mål.
Utvärdering av provinstallation kommer att göras i början av juni.

Vi har tillsammans satt upp ett mål att nå 5 provinstallationer hos kund med
systemplattformen 2Connectä. Detta ska vi nå innan 30 juni och jag ser fram
emot att positivt berätta mer om dessa framgångar.

Rapporten har inte granskats av revisor.

Med vänliga hälsningar,

Anders Due-Boje VD

Om Free2move

Free2move erbjuder produkter och tjänster inom Industriell IoT (Internet of
Things) i form av intelligenta sensornätverk som trådlöst samlar in,
analyserar, kontrollerar och styr olika enheter. Lösningarna möjliggör att
företag kan driva sin verksamhet mer effektivt och sänka sina kostnader
samtidigt som man har kontroll och kan säkra sina tillgångar. Typiska
användningsområden är inom industri – och
fastighetsautomation.www.free2move.se

För ytterligare information, vänligen kontakta Anders Due-Boje, VD Free2move,
tel: +46 70 526 03 00, e-post:anders.dueboje@free2move.se

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.