Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-10-22

Free2Move: Delårsrapport Q1-Q3 2015

* Nettointäkterna under Q1-Q3 3,8 MSEK (4,9)
* Periodens rörelseresultat – 12,3 MSEK (-2,6)
* Periodens resultat -11,1 MSEK (0,0)
* Orderstocken vid periodens slut ca 1,0 MSEK (1,2)
* Antalet aktier vid rapporttillfället 419 900 045 aktier
* Vinst/förlust efter skatt per aktie -0,03 öre/aktie (0,0)

För mer information: se bolagets hemsida,www.free2move.seeller kontakta
bolagets VD, Anders Due-Boje, 035-152260, anders.dueboje@free2move.se

Nästa rapporttillfälle: 2016-02-18, Bokslutskommuniké 2015

VD kommentar

Nyckelkunds avveckling slår på försäljning men god progress inom
tillväxtområden för framtiden.

Tyvärr nåddes vi under Q3 av beskedet att Bosch beslutat att avveckla sitt
affärsområde inom Health Care. En framtidssatsning som Free2move arbetat med
sedan 2011 och där vår Bluetooth modul var in-designad i ett flertal
produkter. Detta har en negativ inverkan på vår försäljning då planen var att
serievolymer skulle påbörjas under slutet Q3 och sedan successivt öka under
innevarande år och 2016.

Under kvartalet kan vi glädjande konstatera att vi fått godkännande av ”Proof
of Concept” från Isuzu Hicom i Malaysia. Vårt system övervakar produktionen i
bilfabriken och levererar bl.a. bättre produktkvalitet, ökad produktionstakt
och effektiv lagerstyrning. Nästa steg är att implementera systemet bredare i
fabriken, ett arbete som pågår nu under Q4. Vi hoppas självklart på att de
fördelar man ser med RFID kontra traditionell streckkod (Barcode) får
genomslag och att man implementerar vår lösning i övriga Isuzu fabriker
runtom i världen. Samma lösning kan givetvis också marknadsföras till andra
kunder. Detta är den första lösningen i bolagets nya strategi med generiska
plattformar och repeterbar försäljning.

En utvärdering har genomförts på vår aktiva RFID läsare. Resultatet från denna
tekniska utvärdering blev klar efter emissionsprospektet skrevs och visar att
produkten behöver en förbättrad hårdvarukonstruktion. Det innebär att
ytterligare medel kan behöva tillföras bolaget efter emissionen. Den
genomlysning som bolaget genomfört av samtliga teknikområden är nu i det
närmaste färdig.

Vi har under Q3 genomfört tester av vår lösning för övervakning av temperatur
och fukt i fastigheter och fått positiv återkoppling från kunder.

En ny WEB har lanserats som visar på bolagets ambitioner inom lösningar
trådlös kommunikation. Samtidigt visar vi nu upp en gemensam bild för
produktområdena Bluetooth och RFID.

Under kvartalet har styrelse och ledning arbetat intensivt med pågående
emission. Teckningstiden är 13 oktober till 29 oktober. Emissionen är på 16.8
MSEK och är garanterad till 93 %. Se vidare bolagets hemsida.

Bolaget har genomfört en kontrollbalansräkning daterad den 31 augusti. Skälet
till att bolagets egna kapital understiger halva aktiekapitalet är
avskrivningar av fordringar på dotterbolaget Twixt, som är under avveckling.
Vidare har en komponent i en av bolagets produkter slutat tillverkas. Total
avskrivning av dessa poster är ca 4 MSEK. En kallelse till extra bolagstämma
har gått ut där målet är att återställa det egna kapitalet enligt gällande
regler.

Avslutningsvis vill jag även nämna att det framåtriktade strategiska arbete vi
gör för att flytta oss från komponent- och hårdvaruleverantör till
lösningsleverantör fortskrider positivt och med god progress.

Rapporten har inte granskats av revisor.

Med vänliga hälsningar

Anders Due-Boje VD

(För fullständig rapport, se bifogad fil)

About Free2move Holding AB

Free2move Holding markets high performance low energy wireless technologies
under two brand names: Free2move and SensMaster.

Free2move is a leader in Bluetooth® products characterised by long-range,
simplicity and low cost integration. Free2move’s embedded modules are easy to
in-design for customers, allowing for cost effective solutions of their
products. Free2move designs complete integrated solutions with defined
interface for data and audio communication. SensMaster specialises in
end-user products for identification (RFID), security and wireless sensing.
SensMaster’s products are employed in industries such as air transportation,
manufacturing, oil&gas; typically in applications for asset tracking,
security, safety and environmental monitoring.

For more information, please contact

CEO Anders Due-Boje@free2move.se

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.