Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-07-27

Free2Move: Extra bolagsstämma i Free2move Holding AB, 2015-07-24.

Bolagsstämma hölls i företagets lokaler i Stockholm. Vid stämman beslutades om
följande:

* Att välja Advokat Jonas Bergh som stämmans ordförande.
* Att ändra § 4 och § 5 i bolagsordningen så att aktiekapitalet ska utgöra
lägst 4 000 000 kr och högst 16 000 000 kr och att antalet aktier ska vara
lägst 400 000 000 och högst 1 600 000 000.
* Att minska aktiekapitalet med 16 796 001,8 kr för avsättning till fritt
eget kapital. Minskningen sker utan indragning av aktier och förutsätter
den ändring av bolagsordningen som nyss beslutats och tillstånd från
Bolagsverket.
* Att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen intill tiden för
nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler
inom den vid var tid gällande bolagsordningen. Bemyndigandet ska även
innefatta rätt att besluta om emission med bestämmande om apport eller att
aktie ska tecknas med kvittningsrätt eller apport.
* Att för styrelsen möjliggöra beslut om nyemission av aktier,
teckningsoptioner och konvertibler beslutas, villkorat ändra
bolagsordningen § 4 och § 5, att aktiekapitalet ska vara lägst 6 000 000 kr
och högst 24 000 000 kr och att antalet aktier ska vara lägst 600 000 000
och högst 2 400 000 000.

Bolagsordningsändringen är villkorad av att styrelsen beslutar om nyemission
med stöd av bemyndigandet ovan med ett sådant antal aktier som inte ryms inom
gränserna i den ovan ändrade bolagsordningen.

Det antecknas att alla beslut fattats med enighet och därmed med erforderlig
röstmajoritet. Det konstateras att det inte finns några övriga frågor.
Ordföranden avslutar stämman.

Stämmoprotokoll kommer att göras tillgängligt på företagets hemsida.

About Free2move Holding AB

Free2move Holding markets high performance low energy wireless technologies
under two brand names: Free2move and SensMaster.

Free2move is a leader in Bluetooth® products characterised by long-range,
simplicity and low cost integration. Free2move’s embedded modules are easy to
in-design for customers, allowing for cost effective solutions of their
products. Free2move designs complete integrated solutions with defined
interface for data and audio communication.

SensMaster specialises in end-user products for identification (RFID),
security and wireless sensing. SensMaster’s products are employed in
industries such as air transportation, healthcare, manufacturing, oil&gas;
typically in applications for asset tracking, security, safety and
environmental monitoring.

Mer information

För ytterligare information, se www.free2move.se eller kontakta: Anders
Due-Boje, VD Free2move Holding AB, +46 72 33 22 691,
anders.dueboje@free2move.se

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.