Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-08-21

Free2Move: Halvårsrapport Q2 2014

(För fullständig rapport, inkl. tabeller, se bifogad fil)

Free2move redovisar vinst

* Nettointäkterna under Q1 – Q2 ca 4,1 MSEK
* Periodens rörelseresultat ca -1,4 MSEK
* Periodens resultat ca 1,0 MSEK
* Orderstocken vid periodens slut ca 0,9 MSEK
* Antalet aktier vid rapporttillfället 401 900 045 aktier
* Vinst efter skatt per aktie 0,5 öre/aktie
* Täckningsbidraget i F2M ökat från 32% till 43% i motsvarande period

För mer information: se bolagets hemsida,www.free2move.seeller kontakta
bolagets VD, AJ Johansson, 035-152260, aj.johansson@free2move.se

Nästa rapporttillfälle: 2014-10-23 – Delårsrapport för Q1 – Q3 2014

VD har ordet

Free2move Holding AB arbetar vidare på den inslagna linjen från november 2012.
Bolaget har tagit två väsentliga steg mot målsättningen att utveckla
koncernen med flera teknikben. Det första var en emission som möjliggör
satsningar på nya produkter och marknadsutveckling. Det andra är köpet av
SensMaster Sdn Bhd, Malaysia, med eget produktutbud. Köpet ger även möjlighet
att starta en ny lokal representation genom Twixt Technologies Sdn Bhd, för
Bluetooth®- produkter från svenska bolaget. Twixt bedöms verksamt under Q3 -
Q4 2014.

Orderstatistiken i Free2move är efter första halvåret bättre än föregående år
medan omsättningen är lägre då ingången 2013 var med en ”back-log” om 4,8
MSEK. Bättre kontroll över flödet från order till leverans har givit ett
högre täckningsbidrag. Utöver de planerade aktiviteterna i marknadsföring
tillförs nya resurser som skall leda till en väsentligen ökad omsättning på
sikt.

Företrädesemission har genomförts under andra kvartalet med gott resultat.
Emissionen innebar att 203 337 745 stycken aktier utges med nominellt värde
0,05 SEK. Totala antalet aktier är därmed vi rapporttillfället 401 900 045
stycken. Det är med glädje vi hälsar ett nästan dubblerat antal nya ägare
välkomna.

Köpet av SensMaster är klart och bolaget ingår nu i koncernen med ett
närliggande produktutbud i RFID (Radio Frequency Identification). Det innebär
även en välbehövlig resursförstärkning för den asiatiska marknaden som
utvecklas snabbt. Samarbetet som inleddes vintern 2013/2014 har varit
positivt och vi ser nyttan av representationen i rätt tidszon och går vidare
med att skilja verksamheterna genom ett nystartat Twixt med säljfunktion och
logistik.

Vi har under vintern och våren varit huvudsakligen inriktade på att förstå och
åtgärda de grund-läggande problemen. Vi ser hur den svaga produktutvecklingen
och funktionen som varit inom grundverksamheten inte tillåtit en ökad
försäljning.

Emissionen ger oss nu utrymme för både nyutveckling och de marknads- och
säljaktiviteter som bygger upp den grund koncernen behöver för en stabilt
ökande försäljning. Intresset för Free2move ökar samtidigt i vår omgivning,
inte bara som ett resultat av eget arbete, då förtroendet även har ökat hos
våra partners genom ägarnas uthållighet. Det är ett flertal nya möjligheter
som öppnat sig genom emissionen i både teknik- och affärsinitiativ. Mest
glädjande för framtiden är att dessa inte är geografiskt begränsade.

Resursförstärkningar sker nu i hög takt. Redan under våren anställdes ny
Ekonomichef och under tidig höst kommer utvecklingsavdelningen i Halmstad att
förstärkas med en till två personer. Samtidigt rekryteras ytterligare
personal till bolagen i Kuala Lumpur, Malaysia. Marknads- och säljfunktion
ses över och kompletteras under hösten. Koncernen har med detta mer än
dubblerat resurserna och skapat väsentligt effektivare funktion mot både
kunder och produktion.

Det är en mycket spännande höst vi går till mötes då grunden är lagd för en
bredare verksamhet med geografiskt större marknad. Det är en utmaning som vi
gärna antar.

Avslutningsvis vill jag återigen tacka kunder, partners och leverantörer för
all hjälp och goda råd vi fått i den tid av den förändring vi genomgår. Från
VD skall även ett stort tack riktas till anställda, konsulter och styrelse
för engagemang och insatser under kvartalet.

Delårsrapport för Q1 – Q3 avläggs den 23 oktober 2014.

Rapporten har inte granskats av revisor.

Med vänliga hälsningar

Anders Johan Johansson VD

About Free2move Holding AB
Free2move Holding markets high performance low energy wireless technologies
under two brand names: Free2move and SensMaster.

Free2move is a leader in Bluetooth® products characterised by long-range,
simplicity and low cost integration. Free2move’s embedded modules are easy to
in-design for customers, allowing for cost effective solutions of their
products. Free2move designs complete integrated solutions with defined
interface for data and audio communication. SensMaster specialises in
end-user products for identification (RFID), security and wireless sensing.
SensMaster’s products are employed in industries such as air transportation,
manufacturing, oil&gas; typically in applications for asset tracking,
security, safety and environmental monitoring.

For further information, please contact
CEO Anders Johan Johansson,aj.johansson@free2move.se

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.