Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-22

Free2Move: IoT-bolaget Free2move offentliggör beslut om företrädesemission

Styrelsen i Free2move Holding AB (publ) har den 21 november 2016, med stöd av
bemyndigandet från årsstämman den 25 maj 2016, beslutat om en garanterad
nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna. G&W Fondkommission
är finansiell rådgivare till Bolaget i samband med nyemissionen. Beslutet är
i linje med tidigare offentliggjord rapport där bolaget aviserade om behov av
ytterligare finansiering för att möjliggöra en fortsatt uppskalning av
verksamheten för att säkra sina leveransåtaganden samtidigt som Bolaget
vidareutvecklar och breddar sitt kunderbjudande

Nyemissionen är garanterad till cirka 100 procent genom teckningsförbindelser
och emissionsgarantier, motsvarande ett belopp av sammanlagt cirka 10,3 MSEK.
Free2move har dock inte begärt eller erhållit bankmässig säkerhet för dessa.

Nyemissionen kommer att tillföra bolaget maximalt cirka 10,3 MSEK förutsatt
fulltecknat erbjudande före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till
cirka 755 TSEK. Vid stort intresse kan styrelsen komma att besluta om en
övertilldelning på upp till maximalt 5,0 MSEK.

Villkor för nyemissionen:

* Nyemissionen skall omfatta högst 342 847 522 aktier.
* Sju (7) gamla aktier berättigar till teckning av en (1) aktie.
* Emissionskursen är 0,03 SEK per aktie.

Preliminär tidsplan för nyemissionen:

* Sista dagen för handel med aktien inklusive teckningsrätt blir den 25
november 2016 med rätt att delta i emissionen
* Avstämningsdag för rätt att delta i emissionen blir den 29 november 2016.
* Memorandum beräknas offentliggöras senast den 2 december 2016.
* Teckning av aktier med och utan företrädesrätt sker under perioden 2 – 16
december, 2016.
* Handel med BTA sker från och med 2 december och intill dess att
nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring
den 9 januari 2017.
* Handel med teckningsrätter sker under perioden 2 – 14 december, 2016.

Om Free2move

Free2move erbjuder produkter och tjänster inom Industriell IoT (Internet of
Things) i form av intelligenta sensornätverk som trådlöst samlar in,
analyserar, kontrollerar och styr olika enheter. Lösningarna möjliggör att
företag kan driva sin verksamhet mer effektivt och sänka sina kostnader
samtidigt som man har kontroll och kan säkra sina tillgångar. Typiska
användningsområden är inom industri – och
fastighetsautomation.www.free2move.se

För ytterligare information om ovanstående pressmeddelande, vänligen kontakta
Anders Due-Boje, VD Free2move, tel: +46 70 526 03 00,
e-post:anders.dueboje@free2move.se

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.