Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-10-22

Free2Move: Kvartalsrapport Q3 2014

(För fullständig rapport, inklusive tabeller, se bifogad fil)

Fortsatt positiv utveckling i Free2move

* Nettointäkterna under Q1 – Q3: 5,8 MSEK
* Periodens rörelseresultat: -2,6 MSEK
* Periodens resultat: 0,02 MSEK
* Höjt täckningsgrad med 13 % enheter mot föregående år
* Soliditet: 68%
* Orderstocken vid periodens slut: 1,2 MSEK
* Antalet aktier vid rapporttillfället: 419 900 045 aktier
* Vinst efter skatt per aktie: 0,0 öre/aktie
* Nästa rapporttillfälle: 2015-02-19

Free2move Holding AB arbetar vidare på den inslagna linjen från november 2012.
Mycket har förändrats i bolaget. Nya resurser har rekryterats planenligt i
dotterbolagen både i produktutveckling och marknadsutveckling vilket det
senare endast till del hunnit ge effekt.

Tredje kvartalet 2014 följer tidigare års säljcykel med en säsongsmässig
svagare försäljning.

Sommarens emission gav Free2move AB möjlighet att färdigställa produktlyftet i
G-serien, en modernisering av marknadens bästa Bluetooth moduler, GXA och
GLA. Nyutveckling av för Free2move AB oprövat teknikområde har påbörjats och
försäljning av resultatet (N-serien) väntas starta under 2015.

Resursförstärkningar inom teknikorganisationen har gått snabbare än väntat.
Som annonserats har Free2move i Halmstad förstärkts med en chef för
utvecklingsavdelningen. Samtidigt har rekryterats ytterligare två mycket
kompetenta utvecklingsingenjörer. Det är ett ungt och mycket motiverat ”gäng”
som tar sig an utmaningen.

Dotterbolaget SensMaster är i färd med att avsluta sin första leverans av
RFID-produkter för produktionsövervakning till en av världens största
fordonskoncerner. Parallellt fortskrider produktutvecklingssamarbetet för
framtida vägtullar.

SensMaster expanderar sina marknadsmöjligheter via koncernens inarbetade
kanaler. Bland annat återfinns vi i en mycket stor monter på
Electronica-mässan i München där teknik från SensMaster ger information om
var monterpersonalen är. Samtidigt har en av produkterna från SensMaster,
taggar med miljösensorer, nominerats till ”Embedded Award” i Sverige. Det är
ett sensornätverk baserat på aktiv RFID att användas i t.ex. husstommar för
att ge snabbt besked om hur friskt huset är. SensMaster jobbar vidare med
sensorer i kombination med trådlös kommunikation.

Överflyttningen av ansvaret för order-, logistik- och produktionsstyrning har
påbörjats vilket kommer att vara betydelsefullt för Free2move AB och
SensMaster Sdn Bhd. Bolaget kommer dessutom ha säljansvaret för Bluetooth i
Asien, en ny säljansvarig för vår viktiga Asien marknad är rekryterad.

Antalet aktier i bolaget har utökats med 18.000.000 enligt bolagsstämmobeslut
under perioden, varav 10.000.000 utgjorde köpeskilling för SensMaster Sdn
Bhd.

Helårsrapport för 2014 avläggs den 19 februari 2015.

Rapporten har inte granskats av revisor.

Stockholm den 22 oktober, 2014

About Free2move Holding AB

Free2move Holding invests in companies active in selected wireless
technologies.

Free2move is a leader in Bluetooth® products characterised by long-range,
simplicity and low cost integration. Free2move’s embedded modules are easy to
in-design for customers, allowing for cost effective solutions of their
products. Free2move designs complete integrated solutions with defined
interface for data and audio communication. SensMaster specialises in
end-user products for identification (RFID), security and wireless sensing.
SensMaster’s products are employed in industries such as air transportation,
manufacturing, oil&gas; typically in applications for asset tracking,
security, safety and environmental monitoring.

För mer information: se bolagets hemsida,www.free2move.seeller kontakta
bolagets VD, AJ Johansson, 035-152260, aj.johansson@free2move.se

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.