Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-06-11

Freedesk AB: Kommuniké från årsstämma i Freedesk AB (publ)

Idag, den 11 juni 2018, avhölls årsstämma i Freedesk AB (publ). Nedan
följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut
fattades med erforderlig majoritet.

Resultatdisposition och beslut om ansvarsfrihet

Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt
styrelsens förslag i årsredovisningen. Härutöver beslutade stämman
att ge ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande
direktör för räkenskapsåret 2017.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av
antalet revisorer och

revisorssuppleanter
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie
styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant. Vidare beslutade
stämman att ett revisionsbolag ska utses.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med ett prisbasbelopp
till styrelseordförande samt övriga ordinarie styrelseledamöter.
Vidare beslutade stämman att arvode till revisor ska utgå enligt
godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslöt om omval av Cecilia Hollerup och Stefan Westergård och
nyval av Klas Dahlöf samt Johan Stagne som ordinarie ledamöter. Till
styrelseordförande beslutades omval av Cecilia Hollerup. Jonas
Edelswärd, Anna Langåker och Maria Wahlgren har avböjt omval. Stämman
beslutade vidare att omvälja Mazars SET Revisionsbolag AB som
revisionsbolag med ansvarig revisor Helene Sjöström

Stockholm den 11 juni 2018
Freedesk AB (publ)
STYRELSEN

För ytterligare information om Freedesk AB, vänligen kontakta:
Stefan Westergård, VD
Telefon: 040-44 30 15
E-post: stefan.westergard@thefreedesk.com

Om Freedesk AB

Freedesk utmanar alla till en mer aktiv och hälsosam vardag
Freedesk gör detta genom att förse marknaden med smarta och flexibla
lösningar. Syftet är att öka användarens välmående och produktivitet.
Bolaget har börjat med ett utbud av Desk Risers, som gör det möjligt
att stå upp och arbeta var och när användaren vill. Detta ligger inom
bolagets fokus: möjliggöra för användaren att utföra sina dagliga
uppgifter på ett mer aktivt, flexibelt och produktivt sätt. Freedesk
har också lanserat produkterna Freedesk Personal Space och Freedesk
LapTop Stand. Detta är bara början av ett brett utbud av produkter
från bolagets innovationsroadmap inom fyra affärsområden: Active
sit-stand, Active Focus, Activity Boost och Active Move.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/freedesk-ab/r/kommunike-fran-arsstamma-i-freed...
http://mb.cision.com/Main/15043/2545087/857805.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.