Bli medlem
Bli medlem
lakareutangranser

Du är här

2021-11-03

Freemelt holding AB (publ) Kvartalsrapport Q3 2021

Freemelt Holding AB (publ) som utvecklar och säljer 3D-skrivare är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Koncernen uppstod 2021-06-17 när Freemelt Holding AB förvärvade Freemelt AB. Koncernens ackumulerade resultat i denna rapport avser därmed perioden 2021-06-17 - 2021-09-30.

Koncernens nyckeltal


Juli-SeptemberJanuari-SeptemberHelår
(KSEK)20212020202120202020
Nettoomsättning178-178--
Rörelseresultat-10 350--12 383--
Resultat efter finansiella poster-10 388--12 421--
Balansomslutning343 652-343 652--
Soliditet98%-98%--


Väsentliga händelser under perioden, Q3

  • Freemelt Holding AB har noterats på Nasdaq First North Growth Market 2021-07-07.
  • Det tyska bolaget Freemelt Deutschland GmbH har registrerats.
  • Cecilia Jinert Johansson har, på extra bolagsstämma, valts till ledamot i styrelsen för Freemelt Holding AB (publ).

Väsentliga händelser under året

  • Freemelt Holding AB har genomfört nyemissioner som tillfört bolaget ca 85 MSEK.
  • Freemelt Holding AB förvärvade 2021-06-17 Freemelt AB genom en apportemission.
  • Dotterföretaget Freemelt AB har under början av året erhållit order från KTH på två maskiner, varav en Freemelt ONE har levererats under det andra kvartalet.

Väsentliga händelser efter perioden

  • Freemelt AB har erhållit en order på ett Freemelt ONE system till ett värde av 3,5 miljoner kronor från det polytekniska universitetet i Turin, Italien, för användning inom materialutveckling.
  • Freemelt AB har fått sitt första beviljade patent vilket skett i USA gällande en patentansökan avseende självtätande byggtank för 3d-printing.

Länk till kvartalsrapporten
https://freemelt.com/investerare/finansiella-rapporter/?lang=sv

Certified adviser
Eminova Fondkommission AB
Biblioteksgatan 3, 3 tr.
114 46 Stockholm
Tel: +46 8 684 211 10
adviser@eminova.se

Kontakter


För mer information, vänligen kontakta:
Ulric Ljungblad, VD
ulric.ljungblad@freemelt.com
073-984 00 12

Om oss


Freemelt är ett högteknologiskt tillväxtföretag vars banbrytande lösning skapar nya förutsättningar för en snabb tillväxt inom 3D-printing, även kallat additiv tillverkning. Bolagets skyddade teknologi – som redan börjat säljas – tar 3D-printingen till en ny nivå och ger nya förutsättningar att skriva ut produkter på ett kostnadseffektivt sätt och till en jämn och hög kvalité som tidigare inte varit möjlig. Genom att man valt en open source-lösning skapas förutsättning för en kraftig tillväxt och Bolaget kommer framöver expandera mot tillverkande marknader. Läs mer på www.freemelt.com.

Denna information är sådan information som Freemelt Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-11-03 08:30 CET.

Bifogade bilder


Fredrik Berne Cfo
Ulric Ljungblad Ceo

Bifogade filer


Freemelt Kvartalsrapport Q3 2021

Författare MFN