Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-06

Freetrailer: Freetrailer Group A/S melder referart fra ordinær generalforsamling

Onsdag den 2. oktober 2019 kl. 18.00 afholdtes ordinær
generalforsamling i Freetrailer Group A/S, CVR nr. 28 89 19 38, på
selskabets hjemsted.

Til stede var aktionærer, der tilsammen repræsenterede 56,60% af
selskabets samlede aktiekapital på nominelt kr. 6.899.378,25, der er
fordelt på 9.199.171 aktier a kr. 0,75.

Hovedparten af bestyrelsens medlemmer i Freetrailer Group A/S var til
stede på den ordinære generalforsamling. Den adm. direktør i
Freetrailer Group A/S havde meldt afbud pga. sygdom.

For generalforsamlingen var der fastsat følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i
henhold til det godkendte regnskab

5. Valg af bestyrelse
6. Valg af revisor
7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer
Ad 1: Valg af dirigent

Som dirigent valgtes advokat Nicolai Jung, der konstaterede, at den
ordinære generalforsamling var lovligt indvarslet og
beslutningsdygtig i forhold til de på dagsordenen optagne emner.

Ad 2: Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne
år

Selskabets CFO Philip Filipsen aflagde på bestyrelsens vegne beretning
for selskabets virksomhed i det forgangne regnskabsår.

Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning
enstemmigt og med samtlige stemmer.

Ad 3: Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse

Selskabets CFO Philip Filipsen gennemgik hovedtallene i selskabets
årsrapport for 2018/2019, der blev fremlagt ti godkendelse.

Selskabets årsrapport for 2018/2019 blev godkendt enstemmigt og med
samtlige stemmer.

Ad 4: Beslutning om anvendelse af overskud eller drækning af tab i
henhold til det godkendte regnskab

Bestyrelsens forslag vedrørende disponering af resultatet i
overensstemmelse med den godkendte årsrapport blev godkendt
enstemmigt og med samtlige stemmer.

Ad 5: Valg af bestyrelse

Bestyrelsens medlemmer fratrådte i overensstemmelse med selskabets
vedtægter pa den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsens medlemmer havde alle med undtagelse af Niels Frederiksen
meddelt, at de var villige til at modtage genvalg. Bestyrelsen
fremsatte som følge heraf forslag om, at antallet af
bestyrelsesmedlemmer blev reduceret fra fem (5) medlemmer til fire
(4) medlemmer.

Generalforsamlingen traf enstemmigt og med samtlige stemmer beslutning
om, at der skulle vælges fire bestyrelsesmedlemmer.

Forud for valg af medlemmer til bestyrelsen blev der givet oplysning
om de opstillede personers ledelseshverv i andre erhvervsdrivende
virksomheder.

Samtlige de bestyrelseskandidater, der havde valgt at genopstille,
blev genvalgt enstemmigt og med samtlige stemmer.

Mikael Bartroff blev enstemmigt og med samtlige stemmer valgt som
formand for bestyrelsen

Ad 6: Valg af revisor

Der blev fremsat forslag om genvalg af Kreston CM Statsautoriseret
Revisionsinteressentskab som revisor for selskabet.

Kreston CM Statsautoriseret Revisionsinteressentskab blev genvalgt som
revisor for selskabet enstemmigt og med samtlige stemmer.

Ad 7: Eventuelt

Der var ingen forhold til drøftelse under eventuelt.
Da der ikke forelå yderligere, hævedes generalforsamlingen kl. 18.45.

For mere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:
Allan Sønderskov Darré, Group CEO & grundlægger
E-mail: asd@freetrailer.com
Telefon: +45 42 90 90 98

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer er en dansk teknologivirksomhed, grundlagt i 2004, med det
formål at gøre det nemt at booke og låne en trailer gratis via en
deleøkonomisk it-platform. Virksomheden tilbyder i dag sine kunder en
100% selvbetjeningsløsning via app og elektronisk lås, der giver
kunderne fuld fleksibilitet.

Konceptet har vist sig at skabe øget trafik til butikkerne på en
nytænkende og anderledes måde og siden opstarten har mere end 2
millioner kunder lånt en gratis Freetrailer hos IKEA, SILVAN, Bilka,
Pelican Self Storage - eller hos en af virksomhedens mere end 30
andre samarbejdspartnere i Norden. Virksomheden arbejder med en
todelt vækstplan, hvor styrkelsen af de eksisterende hjemmemarkeder
udgør det ene ben, og en yderligere internationalisering af konceptet
udgør det andet.

Det danske dagblad Børsen har tildelt Freetrailer syv vækstgazeller i
streg. Freetrailer står i dag med et yderst rentabelt og globalt
skalerbart forretningskoncept, der bygger på en gennemtestet og
robust it-platform.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/dk/freetrailer/r/freetrailer-group-a-s-melder-re...
https://mb.cision.com/Main/17111/2954863/1136488.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.