Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-06

Freetrailer: Freetrailer Group A/S rapporterar protokoll från den ordinarie bolagsstämman

Tisdagen den 2 oktober 2019 kl 18.00 hölls ordinarie bolagsstämma för
Freetrailer Group A/S, CVR-nr. 28 89 19 38, vid bolagets säte.

På plats var aktieägare som tillsammans representerade 56,60 % av
bolagets totala aktiekapital med det nominella värdet 6 899 378,25
kronor fördelat på 9 199 171 aktier à 0,75 kronor.

Majoriteten av styrelseledamöterna i Freetrailer Group A/S var
närvarande vid den ordinarie bolagsstämman. Den verkställande
direktören för Freetrailer Group A/S hade lämnat återbud pga.
sjukdom.

Följande dagordning fastställdes för bolagsstämman:

1. Val av talman
2. Styrelsens rapport om bolagets verksamhet under det gångna året
3. Den reviderade årsredovisningen lades fram för godkännande
4. Beslut om användning av överskott eller täckning av förlust enligt
godkända räkenskaper

5. Val av styrelse
6. Val av revisor
7. Eventuella förslag från styrelsen eller aktieägarna
Punkt 1: Val av talman

Som talman valdes advokat Nicolai Jung som konstaterade att den
ordinarie bolagsstämman hade sammankallats i vederbörlig ordning och
var behörig att fatta beslut beträffande de punkter som tagits upp på
dagordningen.

Punkt 2: Styrelsens rapport om bolagets verksamhet under det gångna
året

Bolagets CFO Philip Filipsen avlade på styrelsens vägnar bolagets
verksamhetsberättelse för föregående räkenskapsår.

Bolagsstämman röstade enhälligt och med samtliga röster för styrelsens
rapport.

Punkt 3: Den reviderade årsredovisningen lades fram för godkännande

Bolagets CFO Philip Filipsen redovisade nyckeltalen för bolagets
årsrapport för 2018/2019, vilken framlades för godkännande.

Bolagets årsredovisning för 2018/2019 godkändes enhälligt och med alla
röster.

Punkt 4: Beslut om användning av överskott eller täckning av förlust
enligt den godkända redovisningen

Styrelsens förslag om disponering av resultatet enligt den godkända
årsredovisningen godkändes enhälligt och med alla röster.

Punkt 5: Val av styrelse

Styrelseledamöterna avgick i enlighet med bolagets bolagsordning vid
den ordinarie bolagsstämman.

Styrelsens medlemmar hade alla, med undantag av Niels Frederiksen,
meddelat att de var villiga att stödja omval. Som ett resultat av
detta föreslog styrelsen att antalet styrelseledamöter skulle minskas
från fem (5) ledamöter till fyra (4) ledamöter.

Bolagsstämman beslutade enhälligt och med alla röster att fyra
styrelseledamöter skulle väljas.

Före valet av styrelseledamöter gavs information om de utnämnda
personernas ledningspositioner i andra näringsidkande företag.

Samtliga styrelseledamöter som hade valt att ställa upp för omval,
omvaldes enhälligt och med alla röster.

Mikael Bartroff blev enhälligt och med alla röster vald som
styrelseordförande

Punkt 6: Val av revisor

Ett förslag om omval av det Statligt auktoriserade revisionsföretaget
Kreston CM som revisor för bolaget framlades.

Kreston CM Statligt auktoriserat revisionsinstitut omvaldes som
revisor för bolaget enhälligt och med alla röster.

Punkt 7: Övrigt

Det förekom inget att diskutera under övrigt.
Eftersom det inte fanns något övrigt att diskutera avslutades
bolagsstämman kl. 18.45.

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:
Allan Sønderskov Darré, Group CEO & grundare
E-post: asd@freetrailer.com
Telefon: +45 42 90 90 98

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer är ett danskt teknikföretag, grundat 2004, med målet att
göra det enkelt att boka och låna en släpvagn gratis via en
delningsekonomisk IT-plattform. Företaget erbjuder idag sina kunder
en 100 procent självbetjäningslösning via en applikation, och ett
elektroniskt lås som ger kunderna full flexibilitet.

Konceptet har visat sig öka trafiken till butikerna på ett innovativt
och nytänkande sätt, och sedan starten har fler än 2 miljoner kunder
lånat en släpvagn hos IKEA, SILVAN, Bilka, Pelican Self Storage -
eller hos ett av bolagets 30 andra nordiska affärspartner. Företaget
arbetar med en tvåsidig tillväxtplan, där förstärkning av de
befintliga hemmamarknaderna är den ena delen och internationalisering
av konceptet utgör den andra.

Den danska tidningen Børsen har tilldelat Freetrailer sju av de danska
Gazell priser i rad. Idag har Freetrailer en mycket lönsam och global
skalbar affärsidé baserad på en beprövad och robust IT-plattform.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/freetrailer/r/freetrailer-group-a-s-rapporter...
https://mb.cision.com/Main/17111/2954864/1136489.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.