Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-07

Frisq: Delårsrapport juli - september 2019

Fortsatt fokus på större affärer
Analyser visar på kraftigt ökat patientengagemang med FRISQ Care.

Finansiell utveckling tredje kvartalet 2019

· De totala intäkterna för kvartalet uppgick till 0,8 Mkr (1,7)
varav nettoomsättning utgjorde 0,7 Mkr (1,5)

· Resultatet per aktie uppgick till -0,8 kr (-0,5)
· Kassaflödet uppgick till -17,6 Mkr (-14,1)
· Likvida medel per 30 september uppgick till 47,9 Mkr (52,5)
Finansiell utveckling januari - september 2019

· De totala intäkterna för perioden uppgick till 2,4 Mkr (3,4) varav
nettoomsättning utgjorde 1,9 Mkr (2,7)

· Resultatet per aktie uppgick till -2,3 kr (-1,6)
· Kassaflödet uppgick till 6,0 Mkr (10,0)
Väsentliga händelser under perioden

· Apoteksgruppen och FRISQ har genomfört en förstudie om hur apotek
kan ge stöd och följa upp läkemedelsanvändning hos KOL-patienter.
Arbetet resulterade i ett avtal om en pilotsatsning.

· Annika Muskantor tillträdde tjänsten som CFO den 9 september.
· Under året har de nya samarbetsmöjligheter som uppstått med några
av vårdens största aktörer drivit en tillfälligt förändrad allokering
av resurser och prioriteringar. FRISQ väljer därför att senarelägga
prognosen för break-even för den svenska verksamheten. Bolaget står
fast vid sitt långsiktiga mål om en nettoomsättning om 225 MSEK i
Norden år 2022, men väljer av kommersiella skäl att i dagsläget
frångå att offentliggöra en uttalad tidpunkt för att nå break-even.

VD kommenterar kvartalet
Årets tre första kvartal har varit några av de mest produktiva och
framskridande hittills. Utåt sett har vi under året haft en lägre
intensitet i vår kommunikation, en naturlig konsekvens av hög intern
aktivitet med pågående implementeringar, nyckelsamarbeten, stort
säljfokus och anpassning av vår programvara.

Under året har FRISQ även haft möjlighet att genomföra de första
mätbara analyserna av FRISQ Cares produkt i faktisk verksamhet där
tidiga resultat visar på högt patientengagemang. Något som
tillsammans med det övriga arbetet inneburit att FRISQ fortsatt att
stärka sin ställning bland svenska vårdaktörer, journalsystem och
vårdinformationsleverantörer, vilket öppnat dörren för intressanta
möjligheter tillsammans med större aktörer, tidigare än
prognostiserat.

I USA fortsätter diskussionerna med vårdgivare som förväntat och
enligt ursprunglig plan. Avslutningsvis är vi stolta över att nu
kunna erbjuda vården en standardiserad och integrerad produkt som
både är värdeskapande och har en unik funktionalitet.

Martin Irding
VD FRISQ

Denna information är sådan som FRISQ Holding AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 7 november 2019 klockan 08:00 (CET).

För ytterligare information kontakta:
Martin Irding, VD FRISQ, martin.irding@frisq.se

FRISQ Holding AB (publ)
Org.nr. 556959-2867
Lästmakargatan 20, 111 44 Stockholm
Tel: +46 (0)8 120 131 21

Kort om FRISQ:
Healthtech-bolaget FRISQ utvecklar globalt skalbara digitala verktyg
för interaktiv kommunikation mellan vårdkedjans aktörer. Vår produkt
underlättar och effektiviserar vårdpersonalens arbete samt ger
patienter nya möjligheter att bli mer engagerade i sin egen vård.

FRISQ är sedan 2016 listat på Nasdaq First North - Stockholm under
kortnamnet "FRISQ". FNCA Sweden AB är FRISQ:s Certified Adviser. Tel
+46 (0)8 528 00 399, info@fnca.se

FRISQ:s pressmeddelanden finns tillgängliga på www.frisqholding.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/frisq/r/delarsrapport-juli---september-2019,c...
https://mb.cision.com/Main/14894/2955252/1136966.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.