Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-21

Frisq: Kraftig intäktsökning och internationell lansering

FINANSIELL UTVECKLING

Fjärde kvartalet 2018

· De totala intäkterna uppgick till 3,0 Mkr (0,1) varav
nettoomsättning utgjorde 2,6 Mkr (0,1).

· Resultat per aktie uppgick till -0,7 kr (-0,4).

Januari - december 2018

· De totala intäkterna uppgick till 6,4 Mkr (0,3) varav
nettoomsättning utgjorde 5,3 Mkr (0,2).

· Resultat per aktie uppgick till -2,2 kr (-1,5).

· Likvida medel per den 31 dec var 41,9 Mkr (42,5).

VD MARTIN IRDING KOMMENTERAR ÅRET OCH KVARTALET

Stark efterfrågan

Vid ett flertal tillfällen under 2018, och inte minst under årets
sista kvartal, fick vi bekräftat att efterfrågan för ett
framåtblickande och patientinteraktivt system som kopplar ihop den
splittrade vårdkedjan är stor. Jag är därför övertygad om att FRISQ:s
vårdplanslösning och kärnprodukt, FRISQ Care, som löser just denna
utmaning kommer att spela en viktig roll både på den svenska och
internationella vårdmarknaden framöver.

Sedan FRISQ Care erhöll CE-märkning i början av 2018 har intresset för
produkten tilltagit. Under året har vi tecknat kundavtal och
initierat pilotprojekt hos ett flertal vårdgivare. Vi har också
fortsatt vårt arbete med att integrera FRISQ Care mot stora globala
journalsystem vilket är en av FRISQ:s viktiga konkurrensfördelar. Jag
är glad över att vi under 2018 inlett ett strategiskt samarbete med
CompuGroup Medical (CGM) som gör det möjligt att enbart i Sverige nå
över 70 000 licenserade vårdanvändare, samtidigt som FRISQ kan delta
i flera större upphandlingar tillsammans med CGM. Ett annat bra
uppslag är Socialstyrelsens nyutgivna rapport "Att kunna följa
patientens väg genom vården" där FRISQ tillsammans med Västra
Götalandsregionen lyfts som ett av de mest intressanta exemplen
beträffande behovet av tekniskt stöd för vårdplaner i Sverige som
kopplar ihop olika vårdgivare.

FRISQ lanserar i USA

Med utgångspunkt i FRISQ:s goda strategiska positionering och den
starka efterfrågan har vi under 2018 tagit flera steg för att skala
upp FRISQ globalt: Vår organisation har förstärkts och
standardiseringar av produkten har gjorts. Samtidigt har vi aktivt
sonderat potentialen i nya marknader. Med denna bakgrund har FRISQ:s
styrelse beslutat om att lansera FRISQ i USA. Jag återkommer till
detta längre fram i denna rapport.

Tydliga målsättningar

Under det fjärde kvartalet adderade vi ytterligare ett mål för FRISQ:
Break-Even för den svenska verksamheten redan vid utgången av 2019.

FRISQ:s långsiktiga mål, att uppnå en nettoomsättning om minst 225
MSEK med en EBITDA-marginal uppgående till 35-40% i Norden år 2022
kvarstår. Omsättningsmålet motsvarar att nå ut med FRISQ Care till 40
000 av de totalt 1,2 miljoner vårdanvändarna i Norden med den
prisbild som vi ser i marknaden idag.

Framåtblick

En av de gemensamma prioriteringarna för FRISQ:s utvecklingsavdelning
och sälj/marknadsfunktion under 2018 har varit att utveckla
standardiserade kunderbjudanden. Detta strategiskt viktiga arbete
kommer att fortsätta under 2019 och är en viktig förutsättning för
att FRISQ Care ska kunna skalas upp och för att nya säljare effektivt
ska kunna ta produkten till kunderna på bredare front. Min
övertygelse är att detta är rätt prioritering för uppskalning i
Norden och att nu konkret etablera FRISQ i USA. Målsättningen är att
detta ska ge goda intäkter under 2019. Med förhoppning om ett
framgångsrikt 2019 ser jag nu fram emot att fortsätta vår redan
påbörjade och viktiga resa tillsammans med FRISQ:s duktiga
medarbetare.

Martin Irding, VD FRISQ

UTVECKLING INOM VÅRA FOKUSOMRÅDEN
Showcase Sverige
- FRISQ nu etablerat inom de stora diagnosområdena
- FRISQ arbetar i Stockholms Läns Landsting (SLL) och Västra
Götalandsregionen (VGR)

- Integrationen mot journalsystemet i SLL färdigställd
- Sälj- och distributionslösningar med ledande partners som Dustin och
Atea

Global närvaro
- Presentation av FRISQ för intressenter i Europa, USA och Asien
- FRISQ deltar i internationella upphandlingar med partners, främst i
Europa

- FRISQ:s styrelse har nu fattat beslut om att lansera FRISQ i USA
Vår unika produkt
- FRISQ Care färdigställt för standardiserad licensförsäljning
- Globalt skalbar SaaS-lösning etablerad
- FRISQ utvalt av det ledande Business Intelligence-bolaget Qlik att
presenteras på världens största IT-mässa för vården i USA, HIMSS

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 2018

Första kvartalet

- FRISQ Care erhåller CE-märkning
- Flera Proof of Concept (POC)-projekt initieras
- Avtal tecknas med Apoteksgruppen
- EU-finansierat initiativ vid Lovisenbergs Diakonale Sykehus, Oslo
inleds

- Arbete med WeMind Psykiatri för implementation av FRISQ Care
Andra kvartalet

- Riktad nyemission om 50 Mkr möjliggör förstärkningar av
organisationen och förberedelse för internationell expansion

- Avtal om FRISQ:s första kliniska studie vid Karolinska Institutet
(KI)

- Avtal med Sophiahemmet vårdcentral och Sophiahemmet Rehab Center
(SRC)

- Lars Björk och Göran Hägglund väljs in i FRISQ:s styrelse
Tredje kvartalet

- FRISQ och CompuGroup Medical (CGM) inleder ett strategiskt samarbete
- Integration mot TakeCare gör det tekniskt möjligt att nå 70 000
licensierade vårdanvändare bara i Sverige

- Fusionen av FRISQ Care AB och FRISQ AB med syfte att förenkla
bolagsstrukturen och minimera administrativa kostnader fullbordad

Fjärde kvartalet

- FRISQ adderar mål om att uppnå Break-Even för den svenska
projektverksamheten vid slutet av 2019

- FRISQ genomför sin första kapitalmarknadsdag någonsin
- Viktiga steg mot att standardisera FRISQ Care:s kunderbjudande tas,
vilket är en förutsättning för att skala upp produkten och lansera
den internationellt

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER FJÄRDE KVARTALETS UTGÅNG

- I januari 2019 fattade FRISQ:s styrelse beslut om att lansera FRISQ
i USA.

- FRISQ har utsett Carnegie Investment Bank AB (publ) till finansiell
rådgivare för att utvärdera kapitalstrukturen och möjliga framtida
finansieringsalternativ.

- Socialstyrelsen lyfter i sin nya rapport om patientens väg genom
vården fram FRISQ Care och FRISQ:s samarbete med Västra
Götalandsregionen (VGR) som ett lärdomsprojekt med stor potential.

- FRISQ tecknade sitt första avtal om försäljning av en standardiserad
produkt med återkommande licensintäkter hos Ryggkirurgiskt centrum
(RKC). RKC kommer bl a använda FRISQ Care för att optimera
omhändertagandet av patienter. Inför operationen kommer patienten
genom FRISQ Care få relevant information och samtidigt själv ge
information till vårdteamet. Efter operationen ges patienten
rehabiliteringsstöd och patienten kan utvärdera sin vårdupplevelse
mm.

- FRISQ har inlett ett samarbete med Karolinska Institutet (KI) för
att bistå den kliniska studien ProBio inom prostatacancer. Samarbetet
innebär att FRISQ Care kommer att användas för att utvärdera effekten
av genetisk profil vid val av rätt läkemedel. FRISQ Care kommer bl a
användas som datahanteringssystem i studien.

- FRISQ blir samarbetspartner i Swelife-initiativet, Sweper. Detta
syftar bl a till att skapa en modell för att systematisera hälsodata
för att denna ska kunna användas på ett effektivt och enhetligt sätt.

UTDELNING

Ingen utdelning föreslås till aktieägarna. Först när bolaget uppnår
stabil lönsamhet kommer förslag om utdelning till aktieägarna ske.

ÅRSSTÄMMA

Ordinarie årsstämma för verksamhetsåret 2018 kommer att äga rum i
Stockholm den 16 maj 2019.

KOMMANDE FINASIELLA RAPPORTER

Delårsrapport för första kvartalet 2019: 9 maj 2019
Årsstämma för 2018: 16 maj 2019
Delårsrapport för andra kvartalet 2019: 29 augusti 2019
Delårsrapport för tredje kvartalet 2019: 7 november 2019

Delårsrapporterna hålls tillgängliga på bolagets hemsida
www.frisqholding.se samma dag som de publiceras.

KONTAKTINFORMATION

Martin Irding, VD FRISQ
E-post: martin.irding@frisq.se

FRISQ Holding AB (publ)
Lästmakargatan 20, 111 44 Stockholm
Tel +46 (0)8 120 131 21
E-post: info@frisq.se
Hemsida: www.frisqholding.se
Organisationsnummer: 556959-2867

FNCA Sweden AB är FRISQ:s Certified Adviser
E-post: info@fnca.se
Tel +46 (0)8 528 00 399

Denna information är sådan som FRISQ Holding AB är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 21 februari 2019 klockan 08:00 (CET).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/frisq/r/kraftig-intaktsokning-och-internatione...
https://mb.cision.com/Main/14894/2744584/994960.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.