Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-05

Frisq: Operationell uppdatering 5 november 2019

Årets tre första kvartal har varit några av de mest produktiva
hittills och öppnat upp för samarbetsmöjligheter med några av vårdens
största aktörer. Dessutom har FRISQ:s värdeproposition att förbättra
ett produktivt samarbete mellan vårdpersonal och patient kunnat
påvisas i de första mätbara analyserna av bolagets mjukvara, FRISQ
Care. Det ökade intresset för samarbete har inneburit en tillfällig
förändring i allokeringen av resurser där försäljning till mindre,
enskilda aktörer prioriterats ned. Detta innebär att FRISQ väljer att
senarelägga prognosen för break-even för den svenska verksamheten.
Det långsiktiga målet förblir opåverkat.

Med denna operationella uppdatering vill vi kort beskriva bolagets
operationella status och för nya intressenter och samarbetspartners
redogöra för centrala händelser och strategiska justeringar som skett
under året. Utåt sett har vi under året haft en lägre intensitet i
vår kommunikation, en naturlig konsekvens av hög intern aktivitet med
pågående implementeringar, nyckelsamarbeten, stort säljfokus och
kontinuerlig anpassning av vår programvara.

Analyser visar på kraftigt ökat patientengagemang med FRISQ Care
Under året har FRISQ haft möjlighet att genomföra de första mätbara
analyserna av FRISQ Care, resultaten är ännu preliminära men har i de
mätningar som hittills har genomförts varit mycket positiva.
Analysen, som omfattar ca 10 000 interaktioner mellan patient och
vård hos tre vårdenheter som implementerat FRISQ Care i verksamheten,
indikerar att vår produkt resulterar i ett högre patientengagemang än
andra relevanta vårdverktyg som vi har kunnat identifiera. Resultat
har lett till att ett antal större aktörer på allvar fått upp ögonen
för FRISQ, vilket medfört att vi nu blivit inbjudna att delta i ett
flertal större projekt där interaktiv patientinvolvering i leveransen
av standardiserade vårdprocesser är av avgörande betydelse. Det bör
noteras att det i dagsläget finns begränsat med standardiserade eller
digitaliserade sätt att mäta, följa upp och utvärdera patientens
engagemang i sin egen vård. I våra mätningar har vi därför definierat
patientengagemang som antal utförda aktiviteter av den totala mängd
aktiviteter som en patient enligt vårdprocessen från vårdgivaren
borde göra. Ett mycket viktigt mått för hälsotillståndet hos kroniskt
sjuka patienter.

Värdeskapande standardprodukt
Det tredje kvartalet har även varit det första där FRISQ aktivt kunnat
följa, utvärdera och sälja vår standardiserade produkt FRISQ Care,
ett plug-and-play-erbjudande utformat som en licensprodukt med
månatliga betalningar. Säljarna har därför sedan sommaren kunnat
upparbeta en stadigt ökande portfölj av potentiella kunder. Utöver
resultaten från patientengagemangsanalyserna kan vi även konstatera
att de kommersiella kontrakt som FRISQ redan har ingått med den
standardiserade produkten är uppskattade hos vårdpersonalen.

Samtidigt har de nya prioriterade samarbetsmöjligheterna med flera av
vårdens

största aktörer inneburit en tillfälligt förändrad allokering av
resurser i den existerande organisationen. Detta då vi har valt att
omfördela arbetsuppgifter internt och samtidigt göra en del
kompetensväxlingar bland projektkonsulter för att möta den nya
situationen. Även om detta innebär en förbättrad positionering för
bolaget har det påverkat fokus på mindre projekt med förväntade
intäktsströmmar i närtid negativt. Något som medför att bolaget
väljer att senarelägga prognosen för break-even för den svenska
verksamheten från det tidigare kommunicerade tidpunkten, vid utgången
av 2019.

Bolaget står fast vid sitt långsiktiga mål om en nettoomsättning om
225 MSEK i Norden år 2022, men väljer av kommersiella skäl att i
dagsläget frångå att offentliggöra en uttalad tidpunkt för att nå
break-even.

Sammanfattningsvis
Frisq arbetar i dagsläget fokuserat vidare med tidigare kommunicerade
huvudpunkter:

Showcase Sverige
FRISQ har stärkt sin ställning bland svenska vårdaktörer,
journalsystem och vårdinformationsleverantörer ytterligare vilket
öppnat dörren för större möjligheter tidigare än prognostiserat. Det
innebär viss tidsförskjutning i att nå break-even i den svenska
verksamheten, men utökar den framtida lönsamhetsbasen.

Global närvaro
Diskussionerna med vårdgivare i USA fortsätter som förväntat och
enligt ursprunglig plan.

Vår unika produkt
Bolaget kan nu erbjuda vården en standardiserad integrerad produkt med
unik funktionalitet. Produkten utvecklas kontinuerligt för att stärka
sin relevans och möta vårdens framtida behov att med stort
patientengagemang breddinföra ett strukturerat arbetssätt för
standardiserade vårdprocesser för ett stort antal sjukdomstillstånd.

För ytterligare information:
Martin Irding, VD FRISQ
Tel: +46 (0)8 120 131 21
martin.irding@frisq.se

Kort om FRISQ:

Healthtech-bolaget FRISQ utvecklar globalt skalbara digitala verktyg
för interaktiv kommunikation mellan de olika aktörerna i vårdkedjan.

FRISQ är sedan 2016 listat på Nasdaq First North - Stockholm under
kortnamnet "FRISQ". FNCA Sweden AB är FRISQ:s Certified Adviser. Tel
+46 (0)8 528 00 399, info@fnca.se

FRISQ:s pressmeddelanden finns tillgängliga på www.frisqholding.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/frisq/r/operationell-uppdatering-5-november-2...
https://mb.cision.com/Main/14894/2953982/1135923.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.