Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-05

Frisqs intäktsmodell i fokus

wysiwyg_image

Politikern Göran Hägglund nyvaldes i sin frånvaro till Frisqs styrelse på årsstämman i maj. Det mest intressanta inslaget på stämman var emellertid de klargöranden som gjordes kring Frisqs framtida intäktsmodell.

På årsstämman i våras fick Frisqs ledning frågan: Hur ser intäktsmodellen ut? Den underförstådda, lite mer övergripande frågan var; Hur kommer Frisq att kunna ta betalt i framtiden för sina tjänster?

Svaret som gavs var att Frisq ska få ersättning enligt en licensmodell som är kopplad tll antalet vårdanställda som använder sig av Frisqs erbjudande.

Tanken med den intäktsmodellen är att Frisqs kunder, dvs aktörer inom vården, ska känna att det inte kostar mer att koppla på en patient till. Att koppla ersättningen till de vårdanställda, det är för övrigt vad journalsystemsleverantörer gör.

Frisq har obetydliga intäkter i dag men är förhoppningsfullt inför framtiden. Vd Martin Irding sade på stämman:

”Vi får se vad vi kan ta betalt. Vi kommer också att vara tvungna att sälja it-tjänster (konsulter) och verksamhetsstöd. Det är något som vården behöver stöd med. Vi vill inte sälja så mycket konsulter. Det är bättre att vi hittar partners som kan göra det istället. Vi måste samtidigt se till att det lyckas”.

Frisq har inte bara en intäktsmodell. Inom forskningen tar Frisq betalt per studie.

Kommission tas ut på läkemedlen inom apotekssegmentet. Det blir en kombination av den gamla intäktsmodellen för apoteken; kommission plus licens, beskrev Frisqs ledning på årsstämman.

När Frisq ”hakar på” First North-listade Brighter, som är verksamt inom mobil- och data-driven hälsovård, så kommer Frisq att integrera dess plattform in i den egna. Den kostnaden måste Frisq fakturera för.

”Det finns mycket artificiell intelligens. Där får vi se var vi landar”, sade vd på stämman i tillägg till vad han tidigare hade sagt om om intäktsmodellen. I sammanhanget konstaterade han: ”Vi oroar oss inte för intäktsmodellen”.

Frisq fick på årsstämman också frågan: ”Vilken är den största kunden idag”? Svaret var Västra Götalandsregionen som dock hittills endast engagerat Frisq i ”pilotrar”, dvs. försöksverksamhet.

Frisq debiterar mellan 0,5-1 miljoner kronor för en pilot. Först när en pilot är slut kan Frisq börja ta betalt ”på riktigt”. Piloten pågår normalt mellan 6-12 månader.

”Så vid slutet av året kommer intäkterna att explodera”, utbrast en stämmodeltagare. Gensvaret som Frisq gav till det var: ”Ja, inte explodera kanske, men det kommer att hända något”.

”I USA kan man ta bättre betalt”, konstaterade samtidigt vd.

Viktiga beslutsfrågor på Frisqs årsstämma rörde förändring av styrelsesammansättningen och byte av huvudansvarig revisor. Göran Hägglund trädde in i styrelsen som ordinarie ledamot. Hägglund är även verksam inom Aleris och Feelgood.

Nyvald till styrelsen blev också Lars Björk, vd på Qlick. Revisor Johan Kaijser från Mazard SET lämnade på stämman revisorsuppdraget i Frisq, men samma revisionsfirma omvaldes och tar istället in Samuel Bjälkemo som huvudansvarig revisor.

Bolagsordningens verksamhetsföremål justerades av stämman för att bättre passa den nuvarande verksamheten. Beslutet var enhälligt.

Vad avsåg det nyemissionsbemyndigande som begärdes, så röstade Aktiespararna nej med hänvisning till att företrädesrätten ska respekteras.

Aktiespararna röstade även nej till det föreslagna, nya incitamentsprogrammet, eftersom det, tillsammans med andra, tidigare program, med råge överskred den maximala utspädningsgräns som Aktiespararna tillåter.

Vid sidan av de sedvanliga beslutspunkterna så tog vd:s dragning större delen av årsstämman i anspråk.

Vd:s stämmotal handlade framför allt om Frisqs erbjudande.

Vd berättade att kärnan i Frisqs erbjudande är vårdplanen som möjliggör och förbättrar samarbetet mellan vårdpersonal. Patienten kan se sin plan i realtid samtidigt som vårdteamet. Enligt Frisq är det unikt.

”För första gången kan patienten ha en framtidsbild om vad som ska hända”, sade Frisqs vd på årsstämman i maj.

Frisq kommer att vara uppkopplad mot fyra olika journalsystem. En person kan vara patient i flera planer som hos Frisq slås ihop i en gemensam vårdplan för den enskilda individen. Fristående implikationer kan dela information till vården för korrekt journalföring. Bara Frisq, ingen annan, har gjort det, enligt Frisq.

Vd talade för övrigt på årsstämman om olika stakeholders. Dels finns en typ av stakeholders som betalar för vården men inte vet hur kunden mår. De får bara en faktura.

En annan stakeholder är forskare som i sin tur är kopplade till universitet.

Vad gäller Apoteken så kan Frisq koppla ihop sjukvården och apoteken. Apoteken kan ses som en vårdgivare, en del av vårdkedjan.
Apoteken kan avlasta vården. Frisqs applikation öppnar för det.

Frisq har, enligt styrelsens ordförande Mats Lindström, gett sig på det enskilt svåraste som finns vad gäller IT i sjukvården, nämligen att göra det som kallas en generisk vårdplansmotor.

Mats Lindströms slutsats var att vad avsåg lätt sjuka patienter, där erbjuds det många lösningar, t.ex. videodoktortjänster. I det segmentet finns, enligt ordföranden, minst 10 aktörer.

Frisq rör sig däremot i det segment där patienten behöver mycket vård, exempelvis psykisk ohälsa, graviditet, kroniska sjukdomar. Det gör Frisq populära hos landstingen.I våras fick Frisq säga nej till de som hörde av sig. 

”Vi har inte resurser att ta hand om alla de frågor vi får från landstingen runtom i Sverige. Vi måste välja om vi ska ta en eller flera landssting i Sverige eller om vi ska gå utomlands. Vi kommer inte på att vänta på att vi rullar ut alla landssting i Sverige. Vi ska ha Sverige som ett showcase. Därför har vi tagit in Göran Hägglund”, sade Frisqs ordförande på årsstämman.

Det finns ett stort intresse i USA, konstaterade avslutningsvis Frisqs ledning.

Författare och bevakare: Åsa Wesshagen

Författare Bolagsbevakningen

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.