Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-20

FrontOffice Nordic AB: Bokslutskommuniké januari- december 2019

FrontOffice är ett börsnoterat investmentbolag med aktiva
ägarintressen i noterade och onoterade mindre företag verksamma inom
fintechsektorn. Under 2019 noterades QuickBit på NGM, ett av
FrontOffice största innehav. Noteringen blev framgångsrik och
synliggjorde ett stort övervärde i FrontOffice portfölj.

Delårsperioden, 1 juli-31 december 2019

· Bolagets nettoomsättning uppgick under delårsperioden till 0,3 Mkr
(2,1 Mkr)

· Resultat efter finansiella poster uppgick till 4,2 Mkr (-8,3 Mkr)
· Resultat per aktie uppgick till 0,13 kr (-0,29 kr)

· FrontOffice återbetalar revers från 2018 som ingicks med anledning
av förvärv av aktier QuickBit.

· En kvittningsemission genomfördes i syfte att minska skuldsättning
med cirka 2,5 Mkr. Totalt emitterades 845 186 aktier av serie B till
en teckningskurs om 2,92 kr.

· FrontOffice förvärvade 7% av det norska fintechbolaget Vopy
Technology AS. Vopy erbjuder finansiella tjänster globalt med fokus
på e-money utgivning och kreditgivning, vilket krävs vid etablering
av s.k neo-banker.

· FrontOffice utser Sven Hattenhauer till operativ chef (COO).
Helårsperioden,1 januari-31 december 2019

· Bolagets nettoomsättning uppgick under räkenskapsåret 2019 till
0,5 Mkr (3,1 Mkr)

· Resultat efter finansiella poster uppgick till 2,8 Mkr (-9,6 Mkr)
· Resultat per aktie uppgick till 0,09 kr (-0,34 kr)
· FrontOffice Nordic etablerar ny verksamhetsinriktning i och med
tydlig satsning på investeringar mot tillväxtbolag

· I februari 2019 begär Johan Gorecki eget utträde ur från
FrontOffice styrelse på grund av andra åtaganden.

· FrontOffice avyttrar tre helägda dotterbolag - Svensk
Företagsrekonstruktion AB, Konsult Rekonstruktion Operating Support
System Nordic AB och Konkurs punktse Sverige AB - mot en total
kontant köpeskilling om 8 Mkr.

· FrontOffice avyttrar innehav i The Great Wild mot en köpeskilling
om 2 Mkr.

· Årsstämman den 16 maj 2019 tog beslut om omval av Tommy Ekholm och
Johan Lund samt nyval av Erik Grahn som ordinarie styrelseledamöter.

Väsentliga händelser efter periodens slut

· FrontOffice förstärker organisationen med teknisk kompetens -
utser Dean Quanne till teknisk chef (CTO).

· FrontOffice investerade den 15 januari 2020 i fintechbolaget
Blockchain Voucher Europe AB ("BCV"). Investeringen uppgår till 7 Mkr
och motsvarar en ägarandel om 55,4%.

· FrontOffice säkrar delfinansiering genom upptagande av
kortfristiga brygglån om totalt 9 Mkr. Lånen löper på 3 månader till
en ränta om 10% och ska användas till att investera i fler bolag samt
säkerställa tillväxt i befintliga portföljbolag.

Avyttring av dotterbolag ger förändrad redovisning

I och med avyttringen av ett antal helägda portföljbolag under 2019 så
anses FrontOffice inte längre vara en koncern. Konsekvensen av detta
innebär att endast juridisk person och inte koncern redovisas från
och med denna delårsrapport, vilket kan försvåra jämförbarheten med
tidigare offentliggjorda rapporter. FrontOffice är nu ett renodlat
investmentbolag fokuserat på fintechsektorn och bolaget kommer från
och med 2020 mätas genom finansiella tillgångar och substansvärde mer
än utifrån omsättning och rörelseresultat.

För mer information kontakta:
Johan Lund
Verkställande direktör
FrontOffice Nordic AB (publ)
070 - 55 653 54
johan.lund@frontofficenordic.se
www.frontofficenordic.se

Om FrontOffice Nordic AB (publ)
FrontOffice investerar i spännande tillväxtbolag som behöver kapital
och resurser för att ta nästa steg i sin utveckling, främst inom
fintech. FrontOffice B-aktie är listad på handelsplatsen NGM Nordic
MTF.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/frontoffice-nordic-ab/r/bokslutskommunike-jan...
https://mb.cision.com/Main/15152/3039832/1197339.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.