Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-03-19

FrontOffice Nordic AB: FrontOffice genomför riktad kvittningsmission till Fintechinvesterare

Styrelsen i FrontOffice Nordic AB (publ) (FrontOffice) har, med stöd
av bemyndigande från den extra bolagsstämma som hölls 29 november
2017, beslutat om en riktad kvittningsemission till Mathias Van
Huuksloot om totalt 4 509 000 SEK och 1 409 063 aktier till kursen
3,20.

I samband med FrontOffice förvärv av FTCS -aktier (Financial
Trancations Control Systems Sweden AB (publ)) i oktober 2017 erhöll
Mathias Van Huuksloot en säljrevers som dellikvid, vilken nu kvittas
in mot aktier i FrontOffice. Kvittningsemissionen görs till kursen
3,20 SEK per aktie, dvs ca 25 % högre än kursen i nyss avslutad
nyemission. Inga kostnader uppstår i samband med emissionen.

Mathias von Huuksloot har ingått ett frivilligt lock up- avtal med
förbindelsen att behålla 100 procent av sitt innehav i FrontOffice
under en period om 24 månader räknat från genomförd
kvittningsemission.

De totalt 1 409 063 nyemitterade B-aktierna motsvarar 3,37 % av röster
och 5,92 % av kapitalet. Kvittningen motsvarar 4 509 000 SEK vilket
avser full likvid för säljreversen. Kvittningen medför en ökning av
aktiekapitalet med 70 453 SEK. Antal aktier i bolaget uppgår efter
genomförd kvittningsemission till 23 786 672* och aktiekapitalet
uppgår till 1 189 334 SEK.*

Syftet med emissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas
företrädesrätt är att stärka bolagets kapitalbas. Styrelsens
bedömning är att den riktade emissionen genomförts på ett mycket
fördelaktigt villkor, på kortare tid samt till en betydligt lägre
kostnad än om erbjudandet hade riktats mot samtliga befintliga ägare.
Sammantaget gör styrelsen bedömningen att emissionen är till gagn för
alla befintliga aktieägare.

" Mathias Van Huuksloot är tidigare investerare i bland annat FTCS. Vi
är självklart mycket glada att han vill vara en del av FrontOffice
och att han vill vara med på vår resa framåt" säger Johan Lund, VD
FrontOffice Nordic AB (publ).

*Baserat på registrering av samtliga aktier i nyligen stängd emission.

För mer information kontakta:
Johan Lund
Verkställande direktör
FrontOffice Nordic AB (publ)
070 - 55 653 54
johan@frontofficenordic.se
www.frontofficenordic.se

Om FrontOffice Nordic AB (publ)
FrontOffice Nordic AB (publ) investerar i tillväxtbolag, framförallt i
bolag som haft tillfälliga betalningssvårigheter men som i grunden
har en stark affärsidé. Genom att vara en engagerad ägare och bidra
med både strategisk kompetens och göra operationella förbättringar,
skapar FrontOffice Nordic förutsättningar för värdeökning i sina
investeringar.

Tack vare våra helägda dotterbolag kan vi identifiera investeringscase
som annars skulle ha gått marknaden förbi. - "Vi investerar i
marknadens dolda guldkorn"

Denna information är sådan information som FrontOffice Nordic AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19
mars 2018.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/frontoffice-nordic-ab/r/frontoffice-genomfor-r...
http://mb.cision.com/Main/15152/2474603/807280.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.