Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-09-09

FrontOffice Nordic AB: FrontOffice investerar ytterligare i Abelco

Styrelsen i Abelco har idag meddelat att man ämnar genomföra en
företrädesemission som maximalt inbringar 8,1 msek vid full teckning.
Ytterligare ca 3,6 msek kan komma att tillföras bolaget vid utnyttjande av
övertilldelningsoption.

FrontOffice, som redan äger 10,8% av aktierna i Abelco, kommer att teckna sin
pro-rata andel av emissionen samt teckna ytterligare aktier för att uppnå ett
ägande av 29,9%.

Totalt investerar FrontOffice 2,6 msek.

Johan Lund kommenterar beslutet att investera i Abelco:

”Genom att FrontOffice axlar huvudägarskapet i Abelco inleds nu Abelcos
omformning Genom det stora affärsflöde som skapas i FrontOffice kommer
Abelco att erbjudas investera i bolag antingen i, under eller efter genomförd
företagsrekonstruktion.

Vi ser Abelco som ett komplement till redan ingågna överenskommelser med Peter
Gyllenhammar AB avseende investeringsfonden. Fonden fokuserar på större
investeringar inom specifika industrisegment över längre tidshorizont och med
grundligt genomarbetade underlag som utgångspunkt. Abelco, å andra sidan,
kommer att ha en mer transaktionsfokuserad inriktning där snabba beslut kan
tas och där tidshorizonten ofta är kort till medellång.
Man är heller inte knuten till något specifikt affärssegment.

Vi ser även möjligheten att Abelco kommer att investera i sk.
Pre-IPO, där investeringsobjekten står inför en kommande notering. Eftersom
att Abelco är ett noterat bolag kan sådana investeringar komma att delas ut
till Abelcos aktieägare inför en notering”

Anledningen till att göra dessa typer av investeringar via Abelco och inte
direkt från FrontOffice är att kapitalbehoven flukturerar kraftigt över tid,
och det lämpar sig bättre att hantera dessa fluktuationer genom Abelcos
nuvarande plattform”

Som aktieägare i FrontOffice kommer man indirekt att äga 29,9% av Abelco.
Självklart kan man även teckna sig i Abelcos kommande emission.
Teckningsanmälan för teckning av aktier utan företräde kommer att hållas
tillgängliga på Abelcos egen hemsida samt genomwww.tecknaemission.se

För mer information kontakta:

Johan Lund

Verkställande direktör

FrontOffice Nordic AB (publ)

070 - 55 653 54

johan@svenskrekonstruktion.se

Om FrontOffice Nordic AB

FrontOffice Nordic AB är ledande inom företagsrekonstruktioner och erbjuder
tjänster inom bland annat ekonomi, juridik och finansiering. Bolaget använder
sig av en egenutvecklad teknisk plattform, KROSS, som identifierar bolag i
ekonomisk kris i ett tidigt stadium. Att vidta åtgärder tidigt är av
avgörande betydelse om en företagsrekonstruktion ska bli framgångsrik.
FrontOffice har räddat över 100 bolag sedan start.

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.