Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-25

FrontOffice Nordic AB: FrontOffice Nordic AB (publ) genomför förvärv av aktier i Financial Transactions Control Systems S...

Den 29 september 2017 kommunicerades att FrontOffice Nordic AB (publ)
ingick avtal om förvärv av aktier i Financial Transactions Control
Systems Sweden AB (publ) (http://ftcs.se/index.html) ("FTCS").
FrontOffice har idag slutfört förvärvet av 1,1 miljoner befintliga
aktier i FTCS.

Förvärvet motsvarar 3,75 % av kapital och röster i FTCS. Aktierna
förvärvades till kursen 8,18 kr per aktie. FTCS aktie värderades vid
senaste genomförd nyemission (apportemission) som registrerades i
augusti 2017 till 9,52 kr/aktie vilket innebär ett bolagsvärde ca
270mkr.

"Investeringen i FTCS visar på att FrontOffice inte enbart arbetar med
bolag i ekonomiska trångmål, utan även har förmågan att identifiera
spännande och intressanta objekt i branscher med stor
framtidspotential" säger Johan Lund, VD Frontoffice Nordic AB (publ)
(http://www.frontofficenordic.se/)

Köpeskillingen erläggs delvis genom kvittning av reversfordran mot
säljaren uppgående till ca 4 mkr, delvis genom kontant betalning om
0,5 mkr, samt delvis genom säljarrevers om 4,5 mkr. FrontOffice har
vidare en ensidig rätt att utan rabatt, konvertera fordran enligt
säljarreversen till nyemitterade aktier i FrontOffice.
Förvärvsbeslutet är enhälligt fattat av FrontOffice styrelse.

FrontOffice innehar sedan tidigare 1 000 aktier i FTCS och FrontOffice
VD, Johan Lund, innehar privat 700 000 aktier i FTCS.

Om FTCS
FTCS är ett FinTechbolag som utvecklat en plattform för att hantera
säkra betalningar både för privata och kommersiella kunder. I våras
erhöll FTCS tillstånd av Finansinspektionen att ge ut elektroniska
pengar samt tillhandahålla betaltjänster. Första tillståndspliktiga
produktlanseringen är planerad till december 2017. Mer information
om FTCS besök: http://ftcs.se/

För mer information kontakta:
Johan Lund
Verkställande direktör
FrontOffice Nordic AB (publ)
070 - 55 653 54
johan@frontofficenordic.se

Om FrontOffice Nordic AB
FrontOffice Nordic AB (publ) investerar i tillväxtbolag, framförallt i
bolag som haft tillfälliga betalningssvårigheter men som i grunden
har en stark affärsidé. Genom att vara en engagerad ägare och bidra
med både strategisk kompetens och göra operationella förbättringar,
skapar FrontOffice förutsättningar för värdeökning i sina
investeringar.

Tack vare våra helägda dotterbolag kan vi identifiera investeringscase
som annars skulle ha gått marknaden förbi. - "Vi investerar i
marknadens dolda guldkorn"

Denna information är sådan information som FrontOffice Nordic AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25
oktober 2017.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/frontoffice-nordic-ab/r/frontoffice-nordic-ab-...
http://mb.cision.com/Main/15152/2360965/741524.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.