Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-01-23

FrontOffice Nordic AB: FrontOffice Nordic AB (publ) optionsprogram för anställda fulltecknat

FrontOffice Nordic AB (publ) (FrontOffice) meddelar att teckningen av
teckningsoptioner i bolaget, beslutad av extra bolagsstämma den 29
november 2017, har avslutats. Programmet, som riktas till medarbetare
i FrontOffice och dess helägda dotterbolag, har tecknats till 100 %.

Om samtliga optioner nyttjas för teckning av nya aktier under löptiden
medför detta att antalet aktier i bolaget ökar med 1 120 570 stycken,
vilket motsvarar en utspädningseffekt om ca 5 % av kapitalet, under
förutsättning att på samma extra bolagsstämma beslutad nyemission om
10 mkr jämte kommunicerad övertilldelning om 8 mkr tecknas fullt ut.

Enligt bolagsstämmans beslut emitterades totalt 1 120 570 stycken
teckningsoptioner till anställda i FrontOffice och dess helägda
dotterbolag till huvudsakligen följande villkor:

· Med tillämpning av Black & Scholes formel för optionsvärdering är
teckningsoptionen prissatt till 0,47 kr per teckningsoption.

· Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionsrätter ska ske från
och med 1 januari 2018 till och med 30 november 2019.

· Lösenpriset för aktie vid nyttjande av teckningsrätt ska vara 4
kronor.

· Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier
kommer det registrerade aktiekapitalet att öka med 56 028,50 kronor.

Optionsprogrammet syftar till att tillhandahålla en incitamentsmodell
för koncernens anställda. Bolaget har inga tidigare utestående
optionsprogram eller andra aktierelaterade incitamentsprogram innan
förevarande.

"Incitamentsprogram är en viktig del för att personalen ska känna
delaktighet och extra engagemang. Vi har varit duktiga på att införa
incitamentsprogram hos våra portföljbolag, vilket har fungerat bra
och gett ett positivt resultat. Det känns därför väldigt bra att våra
anställda har förtroende för FrontOffice och vill teckna optioner.
Det är självklart jätteviktigt för oss att bibehålla kompetent
personal och detta är ett sätt att säkerställa långsiktig framgång,"
säger Johan Lund, VD FrontOffice Nordic AB (publ).

För mer information kontakta:
Johan Lund
Verkställande direktör
FrontOffice Nordic AB (publ)
070 - 55 653 54
johan@frontofficenordic.se
www.frontofficenordic.se

Om FrontOffice Nordic AB (publ)
FrontOffice Nordic AB (publ) investerar i tillväxtbolag, framförallt i
bolag som haft tillfälliga betalningssvårigheter men som i grunden
har en stark affärsidé. Genom att vara en engagerad ägare och bidra
med både strategisk kompetens och göra operationella förbättringar,
skapar FrontOffice Nordic förutsättningar för värdeökning i sina
investeringar.

Tack vare våra helägda dotterbolag kan vi identifiera investeringscase
som annars skulle ha gått marknaden förbi. - "Vi investerar i
marknadens dolda guldkorn"

Denna information är sådan information som FrontOffice Nordic AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23
januari 2018.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/frontoffice-nordic-ab/r/frontoffice-nordic-ab-...
http://mb.cision.com/Main/15152/2436043/780975.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.