Du är här

2018-08-23

FrontOffice Nordic AB: FrontOffice tecknar investeringskredit för fintech-investeringar om 20 miljoner kronor

FrontOffice Nordic AB (publ) ("FrontOffice") har ingått ett avtal om
en investeringskredit (kreditfacilitet) om 20 miljoner kronor,
öronmärkt för att utveckla både befintliga innehav och fortsatta
investeringar inom fintech. Krediten har ensidiga
konverteringsrättigheter för FrontOffice.

Investeringskrediten tillhandahålls av FTCS Intressenter AB och ger
FrontOffice en icke säkerställd kredit om maximalt 20 MSEK under en
treårsperiod till 8 % årsränta på vid var tid utnyttjad kredit.

Investeringskrediten ger vidare FrontOffice en ensidig rätt att
närhelst under treårsperioden, vid ett eller flera tillfällen,
konvertera utestående lånebelopp jämte ränta mot utgivande av
B-aktier i FrontOffice med tillämpning av en teckningskurs, utan
premie, baserad på genomsnittlig volymviktad betalkurs under 15
handelsdagar närmast före påkallande om konvertering. Inga
uppläggningsavgifter eller andra fasta avgifter följer med krediten.

"Under årtionden har traditionella banker och andra företag i
finanssektorn arbetat med mycket lönsamma, stabila affärsmodeller. De
tjänar pengar på insättningar och förvaltning av pengar, och på höga
avgifter för transaktioner av kundernas pengar. Men idag konfronteras
de av innovatörer som utvecklar teknologi för den finansiella sektorn
på helt nya sätt. Nya regelverk, internet- och mobilteknologi och en
alltmer gränslös värld skapar enorma affärsmöjligheter. Fintech
förvandlar den globala finansiella industrin i snabb takt, de nya
lösningarna är bättre och billigare för privatpersoner och
företagskunder än gamla lösningar, och det finns ett starkt intresse
från investerare i sektorn" säger Johan Lund, VD FrontOffice.

"Det här avtalet innebär en flexibilitet och enorm styrka för vårt
bolag samt möjliggör att vi kan fortsätta investera i spännande case
och utveckla våra befintliga fintech-innehav och därmed befästa vår
position som fintech-investerare. FTCS Intressenter är ett bolag vi
sedan tidigare arbetat nära inom ramen för våra innehav i FTCS Sweden
AB (publ) och Quickbit eu AB (publ) och vi är övertygade om att vi
med hjälp av denna investeringskredit och gemensamma nätverk kan
fortsätta hitta bra affärer med rätt profil i fintech-sektorn," säger
Johan Lund.

"FrontOffice har hittills arbetat uteslutande med eget kapital som
bas. Med den flexibla lösning som detta avtal innebär får vi
möjligheten att öka belåningsgraden på vår solida balansräkning för
att kunna öka avkastningen på eget kapital och därmed vinst per
aktie" säger Johan Lund.

I våras delades FrontOffice verksamhet in i två affärsområden, där det
ena området, likt tidigare, investerar i turnaroundcase och där den
andra delen fokuserar på tillväxtinvesteringar, främst inom fintech.
Anledningen till den strategiska affärsindelningen är främst att
kunna hålla ett tydligare operativt fokus och ha möjlighet att
rekrytera relevanta resurser. Indelningen syftar även till att
tydliggöra mot marknaden vilka typer av investeringar FrontOffice
kommer att fokusera på framöver.

"Målsättningen är att ta en lika tydlig position inom
fintech-investeringar som vi har gjort inom turnaround" säger Johan
Lund.

För mer information kontakta:
Johan Lund
Verkställande direktör
FrontOffice Nordic AB (publ)
070 - 55 653 54
johan@frontofficenordic.se
www.frontofficenordic.se

Om FrontOffice Nordic AB (publ)
FrontOffice Nordic AB (publ) investerar i tillväxtbolag, framförallt i
bolag som haft tillfälliga betalningssvårigheter men som i grunden
har en stark affärsidé. Genom att vara en engagerad ägare och bidra
med både strategisk kompetens och göra operationella förbättringar,
skapar FrontOffice Nordic förutsättningar för värdeökning i sina
investeringar.

Tack vare våra helägda dotterbolag kan vi identifiera investeringscase
som annars skulle ha gått marknaden förbi. - "Vi investerar i
marknadens dolda guldkorn"

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/frontoffice-nordic-ab/r/frontoffice-tecknar-in...
http://mb.cision.com/Main/15152/2599155/896219.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.