Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-07-20

FrontOffice Nordic AB: Kommuniké extra bolagsstämma 20 juli 2016

FrontOffice Nordic AB (publ) har i dag, den 20 juli 2016, hållit extra
bolagsstämma där stämman beslutade om ändra bolagsordningen samt bemyndigade
bolagsstämman att fatta beslut av nyemission.

Bolaget har ingått ett investeringsavtal med Peter Gyllenhammar AB som i
huvudsak innebär att bolaget emitterar 1 425 000 inlösenbara preferensaktier
till Peter Gyllenhammar AB till en kurs om 3,5 kr per aktie. För att
möjliggöra detta beslutade bolagsstämman att införa ett nytt aktieslag,
preferensaktier, i bolagsordningen. Preferensaktier ska ha en röst vardera,
berättiga till en årlig avkastning om 6 procent av teckningskursen, omfattas
av omvandlings- inlösen och hembudsförbehåll. Vidare föreslås att krav på
föranmälan för att få delta på bolagsstämma införs.

Bolagsstämman beslutad att bemyndiga styrelsen att vid ett tillfälle under
tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av högst 1 425 000
preferensaktier. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska den av
styrelsen beslutade nyemissionen rikta sig till Peter Gyllenhammar AB.

I bolaget fanns vid datumet för bolagsstämman 13 000 000 aktier och röster.
Aktieägare med 5 955 454 aktier, motsvarande 77,28 procent av de
röstberättigade aktierna deltog i bolagsstämman.

Om FrontOffice Nordic AB

FrontOffice Nordic AB är ledande inom företagsrekonstruktioner och erbjuder
tjänster inom bland annat ekonomi, juridik och finansiering. Bolaget använder
sig av en egenutvecklad teknisk plattform, KROSS, som identifierar bolag i
ekonomisk kris i ett tidigt stadium. Att vidta åtgärder tidigt är av
avgörande betydelse om en företagsrekonstruktion ska bli framgångsrik.
FrontOffice har räddat över 100 bolag sedan start.

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.