Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-05-06

Fullsatt när Securitas höll stämma

Securitas aktieägare samlades till årsstämma den 5 maj på Scandic Continental i Stockholm. I fokus var ett framgångsrikt 2021 och ett bolag i omvandling.

Styrelsens ordförande Jan Svensson öppnade stämman och hälsade alla välkomna innan han sedan även valdes att leda själva stämman. Efter formalian tog VDs anförande vid.

Han inledde med en genomgång av året 2021 vilket är ett år då bolaget nått flera milstolpar. Bland annat meddelades att bolaget nått sina besparingsmål, att digitaliseringsarbetet var i full gång och att bolaget under 2020/2021 lämnat totalt 11 marknader för att bättre kunna fokusera. I siffror var 2021 ett rekordår med en resultattillväxt om 28% och den högsta rörelsemarginalen på över ett decennium (5,6%). VD noterade även framgångar i bolagets hållbarhetsarbete och konstaterade mäkta stolt att bolaget erhållit trippel A-rating för sitt hållbarhetsarbete, vilket placerar bolaget bland de bästa tre procenten i världen. Styrelsen har i december 2021 antagit en hållbarhetsstrategi med fokus på mångfald, utbildning arbetsmiljö och affärsetik. Dessutom förbereder bolaget sig för att sätta miljömål.

En av de stora punkterna i VD:s anförande var såklart även förvärvet av STANLEY, vilket enligt VD kommer att skapa en unik aktör i säkerhetsbranschen med en ledande position globalt.  Förvärvet kostar Securitas 3,2 miljarder USD. Av STANLEYS ca 8000 anställda ligger en stor vikt på teknik och ingenjörer. EBITDA för STANLEY beräknas till 12%, före synergier. 

För finansiering av förvärvet återfanns ett förslag om nyemission om 915 miljoner USD längre ner på dagordningen.

Efter ett par mer eller mindre initierade frågor från aktieägare togs sedan en rad av beslut vid som alla klubbades igenom med erforderlig majoritet. Bland annat nämnda nyemission, dessutom valdes styrelsen om i dess helhet.

 

Bevakare och skribent: Sverre Linton

Författare Bolagsbevakningen