Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-07

FundedByMe: FundedByMe AB (publ) genomför riktad emission till konsortium av investerare

FundedByMe AB (publ) meddelar att Bolagets styrelse har, den 6
november 2019, med stöd av det bemyndigande som gavs av FundedByMe:s
årsstämma den 15 maj 2019, beslutat att genomföra en riktad
nyemission om maximalt 950 000 A-aktier till en teckningskurs om 2
kronor per A-aktie. Detta beslut innebär att Bolaget tillförs
maximalt 1.9 MSEK kronor före emissionskostnader. 75% av dem som
investerar i denna runda investerade även i förra rundan. Bolagets
IR-sida har uppdaterats efter senaste rundan för att reflektera
förändringen i innehav samt röster.

Bolagets vd Daniel Daboczy, kommer att presentera detta samt redogöra
för utvecklingen i bolaget sedan sommaren på Pressträff Direkt den 12
november kl 16. Pressträff Direkt är en tjänst som Laika Consulting
tillhandahåller i samarbete med Direkt Studios, en del av Nyhetsbyrån
Direkt.

Teckningskursen på 2.00 kronor per aktie motsvarar en rabatt om ca 8%
jämfört med stängningskursen den 5 november 2019. Tecknare i
nyemissionen är ett konsortium av investerare. Skälet till avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och
kostnadseffektivt sätt möjliggöra anskaffning av ytterligare kapital.
Detta för att möta kostnader för produktutveckling av Bolagets nya
produkt Crowdfunding för noterade Bolag.

Efter nyemissionen kommer det totala antalet aktier i Bolaget att
uppgå till maximalt 9 914 933 antal aktier. Nyemissionerna innebär en
utspädningseffekt om maximalt 9.58 % av aktier baserat på det totala
antalet aktier i FundedByMe vid tiden för emissionen. Nyemissionen av
A-aktier, med 10 röster per aktie, innebär att rösterna späds ut med
maximalt 17.09 %.

"Vi är väldigt stolta att se att flytten ihop med Laika Consulting har
börjat ge mycket goda effekter. Marknadsläget är fortsatt mycket
stadigt, såsom styrelsen och ledning tidigare utgått ifrån. Vi är
även mycket glada att dessa investerare valt att teckna A-aktier i
denna riktade emission och tillsammans med oss avser arbeta framåt
för att stärka FundedByMe:s position inom crowdfunding, samt för att
utveckla Investor Relations-segmentet både tekniskt och geografiskt,"
säger bolagets vd Daniel Daboczy.

Denna information är sådan information som FundedByMe AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 7 november 2019.

För ytterligare information vänligen kontakta:
FundedByMe Crowdfunding Sweden AB
Daniel Daboczy, Verkställande Direktör
Mobil: +46 (0) 73 6269985
E-post: daniel@fundedbyme.com

Om FundedByMe
FundedByMe Crowdfunding Sweden AB är ett noterat teknikbolag inom
fintech med inriktning mot finansmarknaden. I nuvarande stund
erbjuder bolaget en plattform för finansieringsstöd genom equity
crowdfunding för diverse startups och tillväxtbolag runt om den
globala marknaden. Bolaget består i dagsläget av FundedByMe.com,
Feminvest och Laika Consulting (Emissionsmarknadsföringar samt
Investor Relations), samt sex samägda partnerbolag i Finland,
Malaysia, Singapore, Polen, Holland och Dubai/FAE.
www.fundedbyme.com. Gruppen når tillsammans över 269,000 registrerade
globala investerarmedlemmar. Bolagets aktier kan exempelvis handlas
på Avanza (FBM MTF B
(https://www.avanza.se/aktier/om-aktien.html/938325/fundedbyme-crowdfundi...))
eller Nordnet (FBM MTF B)
(https://www.nordnet.se/mux/web/marknaden/aktiehemsidan/index.html?identi...).

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/fundedbyme/r/fundedbyme-ab--publ--genomfor-ri...
https://mb.cision.com/Main/16593/2956590/1137657.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.