Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-23

FundedByMe: FundedByMe meddelar resultat av emissioner

FundedByMe AB (publ) noterat på NGM Nordic MTF, meddelar idag att de
emissioner som styrelsen beslutade om, med stöd av det bemyndigande
som gavs av FundedByMe:s årsstämma den 15 maj 2019, den 3 september
2019 nu färdigställts.

Den riktade nyemissionen, som styrelsen fattade beslut om den 3
september 2019, har tillfört 2 065 000 A - aktier till en
teckningskurs om 2,00 sek per A-aktie. Detta innebär att Bolaget
tillförts maximalt 4,13 MSEK sek före emissionskostnader. Tecknare i
nyemissionen var ett konsortium av kvalificerade investerare med
stark anknytning till Danmark samt två strategiska investerare. Efter
registreringen hos Bolagsverket ökades aktiekapitalet med 302 077,12
sek.

Styrelsen fattade även beslut den 3 september om en kvittningsemission
om högst 639 657 B-aktier. Resultatet av kvittningsemissionen är att
aktiekapitalet ökas med högst 93 571,79 sek genom utgivande av högst
639 657 nya B-aktier. Teckningskursen är 4,45 sek per ny B-aktie,
motsvarande den företrädesemission som pågick mellan 30/4 - 17/5,
2019. Teckningsberättigad är Styrelsen och ledningen i FundedByMe för
styrelsearvode för 69 661 st B-aktier motsvarande 310 000 sek och
VD-bonus motsvarande 13 202 st B-aktier motsvarande 58 750 sek.
Vidare teckningsberättigade är fordringsägare för konsult- och
marknadsföringsrelaterade kostnader för 556 794 st B-aktier
motsvarande 2 477 733 sek. Bakgrunden till nyemissionen och
avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att betalning för
B-aktierna sker genom kvittning av fordran. Teckningskursen om 4,45
sek per B-aktie motsvarande den företrädesemission som pågick mellan
30/4 - 17/5, 2019.

Aktiekapitalet kommer efter emissionerna uppgå till totalt 1 311
429,15 sek fördelat på 8 964 933 aktier, varav 4 841 386 är B-aktier
och 4 123 547 är A-aktier.som eftersträvas.

Denna information är sådan information som FundedByMe AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 23 oktober 2019.

För ytterligare information vänligen kontakta:
FundedByMe Crowdfunding Sweden AB
Daniel Daboczy, Verkställande Direktör
Mobil: +46 (0) 73 6269985
E-post: daniel@fundedbyme.com

Om FundedByMe
FundedByMe Crowdfunding Sweden AB är ett noterat teknikbolag inom
fintech med inriktning mot finansmarknaden. I nuvarande stund
erbjuder bolaget en plattform för finansieringsstöd genom equity
crowdfunding för diverse startups och tillväxtbolag runt om den
globala marknaden. Bolaget består i dagsläget av FundedByMe.com,
Feminvest och Laika Consulting (Emissionsmarknadsföringar samt
Investor Relations), samt sex samägda partnerbolag i Finland,
Malaysia, Singapore, Polen, Holland och Dubai/FAE.
www.fundedbyme.com. Gruppen når tillsammans över 269,000 registrerade
globala investerarmedlemmar. Bolagets aktier kan exempelvis handlas
på Avanza (FBM MTF B)
(https://www.avanza.se/aktier/om-aktien.html/938325/fundedbyme-crowdfundi...)
eller Nordnet (FBM MTF B)
(https://www.nordnet.se/mux/web/marknaden/aktiehemsidan/index.html?identi...).

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/fundedbyme/r/fundedbyme-meddelar-resultat-av-...
https://mb.cision.com/Main/16593/2939081/1128050.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.