Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-14

FundedByMe: Kommuniké från extrastämma i FundedByMe Crowdfunding Sweden AB (publ) den 14 november 2019

Idag, den 14 november hölls extrastämma i FundedByMe Crowdfunding
Sweden AB (publ) i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av de
beslut som fattades. För mer detaljerad information kring besluten
vänligen se kallelsen och förslag till beslut som kommer att vara
tillgängliga på bolagets hemsida.

Stämman beslutade

1. Att ändra Bolagsordning avseende punkt 4, att aktiekapitalet i
Bolaget skall uppgå till lägst 916 666,65 kr och högst 3 300 000,00
kr.

2. Att ändra Bolagsordning avseende punkt 5, att antalet aktier skall
uppgå till lägst 6 111 111 och högst 22 000 000. Aktierna kan ges ut
i två serier; serie A och serie B. Antalet aktier av serie A får
uppgå till högst 8 800 000 stycken och antalet aktier av serie B får
uppgå till högst 13 200 000 stycken.

3. Att godkänna styrelsens förslag om nyemission till
Styrelseordförande.

4. Beslut om att utöka bemyndigande avseende styrelsens rätt att
emittera aktier, inklusive teckningsoptioner och konvertibler intill
tiden för nästa stämma. Bemyndigandet skall vara begränsat till högst
totalt 6 000 000 aktier fram till nästa årsstämma. Tidigare
bemyndigande var begränsat till 4 000 000 aktier fram till nästa
årsstämma och det utökade bemyndigandet representerar ytterligare 2
000 000 aktier.

Samtliga beslut på stämman fattades enhälligt och i enlighet med
Styrelsens lagda förslag. Bolagsstämmoprotokollet inklusive de
fullständiga besluten ovan kommer att inom kort finnas tillgängligt
på bolagets investor relations sida,
http://bit.ly/InvestorRelationsFBM

Styrelsen

FundedByMe Crowdfunding Sweden AB (publ)

Koncernens VD Daniel Daboczy höll även en pressträff tisdag den 12:e
november, om nuläget, strategin samt sammanfattning av emissionen och
den förändrade ägarbilden i topp10. Pressträffen kan ses här:
http://bit.ly/2p9i4hJ

Bolagets Investor Relations-sida kan du se på:
http://bit.ly/InvestorRelationsFBM

För ytterligare information vänligen kontakta:
FundedByMe Crowdfunding Sweden AB
Daniel Daboczy, Verkställande Direktör
Mobil: +46 (0) 73 6269985
E-post: daniel@fundedbyme.com

Om FundedByMe
FundedByMe Crowdfunding Sweden AB är ett noterat teknikbolag inom
fintech med inriktning mot finansmarknaden. I nuvarande stund
erbjuder bolaget en plattform för finansieringsstöd genom equity
crowdfunding för diverse startups och tillväxtbolag runt om den
globala marknaden. Bolaget består i dagsläget av FundedByMe.com,
Feminvest och Laika Consulting (Emissionsmarknadsföringar samt
Investor Relations), samt sex samägda partnerbolag i Finland,
Malaysia, Singapore, Polen, Holland och Dubai/FAE.
www.fundedbyme.com. Gruppen når tillsammans över 269,000 registrerade
globala investerarmedlemmar. Bolagets aktier kan exempelvis handlas
på Avanza (FBM MTF B)
(https://www.avanza.se/aktier/om-aktien.html/938325/fundedbyme-crowdfundi...)
eller Nordnet (FBM MTF B
(https://www.nordnet.se/mux/web/marknaden/aktiehemsidan/index.html?identi...)).

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/fundedbyme/r/kommunike-fran-extrastamma-i-fun...
https://mb.cision.com/Main/16593/2961938/1141582.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.