Du är här

2018-08-24

Future Gaming Group: Delårsrapport 2 - 2018

april - juni 2018

· Periodens nettoomsättning ökade med 570 % till 14,6 MSEK (2,2
MSEK) *

· EBITDA uppgick till 3,9 MSEK (-2,4 MSEK)
· EBITDA justerat för engångsposter uppgick till 4,7 MSEK (-2,4
MSEK)

· Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 3,3 MSEK (-2,5 MSEK)
· Periodens resultat efter skatt uppgick till -0,3 MSEK (-2,5 MSEK)
· Resultat per aktie före utspädning: 0,00 SEK (-0,01 SEK)
· Resultat per aktie efter utspädning: 0,00 SEK (-0,01 SEK)
januari - juni 2018

· Periodens nettoomsättning ökade med 843 % till 31,9 MSEK (3,4
MSEK) *

· EBITDA uppgick till 14,7 MSEK (-3,7 MSEK) **
· EBITDA justerat för engångsposter uppgick till 12,2 MSEK (-3,7
MSEK)

· Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 13,6 MSEK (-4,0
MSEK) **

· Periodens resultat efter skatt uppgick till 15,0 MSEK (-4,1 MSEK)
** ***

· Resultat per aktie före utspädning: 0,03 SEK (-0,02 SEK)
· Resultat per aktie efter utspädning: 0,02 SEK (-0,02 SEK)
* Nettoomsättningen för 2018 inkluderar förvärvade verksamheter men ej
AMGO:s varumärken som avyttrats.

** Resultatposterna inkluderar för januari-juni 2018 en upplöst reserv
med en positiv resultateffekt om 2,5 MSEK.

*** Inkluderar resultat från avvecklade verksamheter om +10,1 MSEK
VD Alexander Pettersson har ordet
Detta är den första kvartalsrapporten som jag lämnar i egenskap av
nytillträdd VD för Future Gaming Group. Jag vill tacka min
företrädare, Björn Mannerqvist, för hans framgångsrika ledning av
gruppen. Under Björn har vi gått ifrån att vara en kämpande operatör
till att bli ett av de ledande bolagen inom lead generation. Som
tidigare informerat kommer Björn att fortsätta arbeta för FGG i
egenskap av operativ chef och styrelsemedlem. I denna roll kommer han
kunna lägga sin fulla kraft på att utveckla den befintliga
verksamheten samt att identifiera nya förvärv. Själv har jag en lång
bakgrund i spelbranschen, där jag drivit egna bolag samt jobbat för
företag som Betsson och senast Cherry, där jag var CFO. Jag hoppas
att min entreprenörsbakgrund och mina erfarenheter från att leda och
driva administrativa och finansiella processer kommer komma väl till
användning i min roll som VD för FGG. Tillsammans med vår styrelse
och nyckelpersonerna från de förvärv vi gjort har vi ett starkt team
för att driva gruppen framåt.

Verksamheten
Under det andra kvartalet har vår lead generation-verksamhet, med
Phase One och Viistek Media i spetsen, fortsatt att leverera ett
imponerande resultat, om än inte riktigt lika starkt som under det
första kvartalet. Detta förklaras till betydande del av ökade
marknadsföringskostnader i samband med fotbolls-VM, vilket är en
investering vi hoppas kapitalisera på framåt, samt av några av våra
kunders GDPR-arbete. Sedan en tid är detta arbete klart och vi jobbar
vidare med dem på tidigare nivåer.

Vår operatörsverksamhet via SverigeKronan och SuomiVegas har tyvärr
fortsatt att leverera under förväntan. Som en följd av detta faller
ingen tilläggsköpeskilling ut för förvärven, vilket har den positiva
effekten att vi sparar av vår kassa, då tilläggsköpeskillingen hade
kunnat uppgå till maximalt 22 miljoner kronor. FGG tar nu helt över
marknadsföringen av varumärkena från säljarna och vi har för avsikt
att tillföra verksamheten de resurser som krävs samtidigt som vi
analyserar framtida åtgärder.

Vidare har vi ingått ett avtal rörande förvärv av tillgångarna från
det israeliska bolaget IPG Internet Capital Limited. IPG är verksamt
inom lead generation. Huvudfokus ligger på finansvertikalen, men man
agerar även som casinoaffiliate. Vi är mycket nöjda med att kunna
genomföra detta förvärv, vilket ytterligare stärker FGG:s position
inom lead generation. Samtidigt får vi in duktiga entreprenörer i
gruppen och skapar synergier med våra andra verksamheter, vilket jag
ser mycket positivt på.

Under kvartalet har vi även ingått en avsiktsförklaring gällande
förvärv av ett brittiskt bolag som givet att det slutförs kommer vara
det största förvärv vi hittills gjort. Vi har följt bolaget under
snart ett års tid och sett den mycket imponerande utveckling de
lyckats åstadkomma, både verksamhetsmässigt och resultatmässigt. Vi
anser att detta förvärv ligger helt i linje med den önskan vi har om
nya förvärv. Det nya bolaget kompletterar operationellt hela
FGG-gruppen och kommer hjälpa oss att utveckla FGG i den riktning vi
vill.

Utveckling framåt
FGG är fortfarande i början av sin expansiva fas och arbetet med att
få ut maximal prestation ur befintliga verksamheter har bara börjat.
Min vision för FGG är att bygga stabila dotterbolag med stor
kompetens och att hela tiden leta efter hur verksamheterna kan dra
nytta av varandra, och därmed leverera aktieägarvärde under många år.

Min ambition är att FGG ska fortsätta växa genom att vi adderar olika
typer av kompetenser och verksamheter som var och en för sig och
tillsammans kan skapa värde för helheten. Jag är övertygad om att vi
kommer att lyckas med detta och därigenom skapa starkare kassaflöden
och resultat som säkerställer FGG:s framtid. FGG ska inte vara ett
defensivt bolag, utan våga satsa på investeringar och tillväxt.

Alexander Pettersson
VD, Future Gaming Group

Stockholm, 24 augusti 2018

För ytterligare information:
Future Gaming Group International AB
Alexander Pettersson, VD
alexander@futuregaminggroup.com

https://futuregaminggroup.com

Denna information är sådan information som Future Gaming Group
International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24
augusti 2018.

Om Future Gaming Group
Future Gaming Group International AB (publ) är ett på Spotlight Stock
Market (f.d. AktieTorget) noterat bolag som är verksamt inom
spelsektorn. Koncernens affärsidé är att investera i och utveckla
verksamheter inom lead generation (affiliate-marknadsföring) samt
operatörsbolag. FGG-koncernen äger och driver genom dotterbolag idag
bl.a. sajterna sverigekronan.com, suomivegas.com samt
affiliateverksamhet i dotterbolagen Phase One Performance, Viistek
Media och Unlimited Media.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/future-gaming-group/r/delarsrapport-2---2018,c...
http://mb.cision.com/Main/11674/2599842/896740.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.