Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-10

Future Gaming Group: Delårsrapport 3 - 2017

Juli - september 2017:

· Periodens nettoomsättning KSEK 3 205 (f å KSEK 1 466)
· Periodens rörelseresultat uppgick till KSEK -5 824 (f å KSEK -61)
· Periodens resultat efter skatt KSEK - 5 834 (f å KSEK 59)
· Resultat per aktie: SEK -0,06 (f å SEK 0,00)
· EBITDA: KSEK -4 834 (f å KSEK 61)

Januari - september 2017:

· Periodens nettoomsättning KSEK 6 588 (f å KSEK 4 678)
· Periodens rörelseresultat KSEK -11 734 (f å KSEK -2 948)
· Periodens resultat efter skatt: KSEK - 11 832 (f å KSEK -2 953)
· Resultat per aktie: SEK -0,05 (f å SEK -0,02)
· EBITDA: KSEK - 8 548 (f å KSEK -2 437)

VD-kommentar

Under det tredje kvartalet tog FGG sina första stora steg i den
transformationsprocess som vi arbetat efter under året. Den stora
höjdpunkten är självklart vårt första ankarförvärv av Phase One,
affiliateverksamheten, som vi nu har för avsikt att bygga upp resten
av koncernen kring. Jag och styrelsen är mer än nöjda med att vi nu
innehar ett nytt, mycket lönsamt affärsben (affiliate) och tror att
Phase One kan utvecklas positivt under lång tid framöver.

Finansiellt

Under tredje kvartalet fördubblade Bolaget sina intäkter. Vi har med
små medel optimerat operatörsverksamheten vilket avspeglar sig på
intäkterna. Phase Ones intäkter integrerades i koncernen från
2017-09-20.

På kostnadssidan belastas resultatet med 3,5MSEK vilka är av
engångskaraktär. Dessa kostnader är hänförliga till utveckling,
avveckling och spin-off av delar av verksamheten. Detta medför att
verksamhetsrörelsen från kvartal fyra bör visa såväl positivt
resultat som positivt kassaflöde i befintlig verksamhet.

Framtiden

Jag är väldigt nöjd med det arbete vi utfört under årets första tre
kvartal, vi har kommit långt sedan jag tillträdde den 1a februari i
år med den strategi som togs fram då och vi ser nu framåt med stor
tillförsikt.

Den närmsta framtidens målsättning är att förvalta och utveckla Phase
One där vi har stora förhoppningar på 2018 i och med fotbolls-VM samt
andra stora sportevenemang. Vi har också som målsättning att i närtid
slutföra strategiska förvärv och bygga ett nytt, lönsamt FGG. Vi har
för avsikt att gå vidare med planerna på spin-off bolaget och sätta
det i händerna på en ny ledning som kan ge den tidigare verksamheten,
som bedrivits innan förvärvet av Phase One, den uppmärksamhet den
förtjänar och skapa värde för aktieägarna när ägandet i det nya
bolaget delas ut.

Stockholm 10 november 2017
Future Gaming Group International AB (publ)

För ytterligare information:
Björn Mannerqvist, VD
Mail: info@futuregaminggroup.com
Web: https://futuregaminggroup.com/

Denna information är sådan information som Future Gaming Group
International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning.Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november 2017.

Future Gaming Group International AB (publ) är en spelkoncern med över
430 000 registrerade kunder. Bolagets affärsidé går ut att investera
i och utveckla produkter för casino & lotterispel på Internet.
FGG-koncernen äger och driver idag bl.a sajterna www.PlayHippo.com,
www.vipstakes.com, www.mywin24.com samt affiliateverksamhet i
dotterbolaget Phase One Performance.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/future-gaming-group/r/delarsrapport-3---2017,c...
http://mb.cision.com/Main/11674/2387592/749408.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.