Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-08-30

Future Gaming Group: Delårsrapport kvartal 2 - 2017

April - juni 2017:

· Periodens nettoomsättning för koncernen uppgick till KSEK 2 183 (f
å KSEK 1 395)

· Periodens rörelseresultat för koncernen uppgick till KSEK -3 487
(f å KSEK -557)

· Periodens resultat för koncernen uppgick till KSEK - 3 515 (f å
KSEK -557)

· Resultat per aktie koncern: SEK -0,03 (f å SEK -0,01)
· EBITDA för koncernen uppgick till KSEK -3 515 (f å KSEK -557)
Januari - juni 2017:

· Periodens nettoomsättning för koncernen uppgick till KSEK 3 383 (f
å KSEK 3 054)

· Periodens rörelseresultat för koncernen uppgick till KSEK -5 909
(f å KSEK -3 009)

· Periodens resultat för koncernen uppgick till KSEK - 5 998 (f å
KSEK -3 012)

· Resultat per aktie koncern: SEK -0,03 (f å SEK -0,05)
· EBITDA för koncernen uppgick till KSEK -5 998 (f å KSEK -3 012)
VD-kommentar

Det andra kvartalet 2017 har fortsatt som ett transformeringskvartal
för Future Gaming Group. Det har varit fortsatt starkt fokus på
förvandlingen av FGG men vi har redan börjat se resultat av vårt
arbete dels inom befintlig verksamhet, omsättningen ökade med 56% i
Q2, men primärt inom vår pipeline av förvärv. Fokuseringen på att
knyta till sig starka förvärv gav resultat vilket ledde till två
avtalade förvärv direkt efter kvartalets utgång. Utöver dessa förvärv
för FGG idag ytterligare diskussioner med några mycket intressanta
förvärv som skulle kunna komplettera FGG's verksamhet väl. Jag är
mycket nöjd med utfallet av strategin att transformera bolaget via
förvärv och förväntar mig att dessa kommer leda till att FGG är ett
lönsamt bolag, när beror på hur snabbt vi lyckas stänga de tänkta
affärerna men senast i Q2 nästa år.

Finansiellt

Under det andra kvartalet ökade FGG intäkterna med 56% vilket är en
effekt av omstruktureringen vi påbörjade under första kvartalet.
Resultatet tyngs till drygt hälften av nedskrivningar och kostnader
av engångskaraktär. När det gäller de operationella kostnaderna, som
precis som i första kvartalet är fortsatt höga på grund av att vi
driver fler varumärken och har högre personalkostnader, arbetar vi
kontinuerligt med att effektivisera kostnaderna och omförhandla vissa
kostsamma operatörsavtal.

Vid bolagsstämman i maj 2017 beslutades att genomföra en
kvittningsemission för att göra bolaget skuldfritt, emissionen
registrerades under det tredje kvartalet. Detta var ett av styrelsens
mål för året och vi är glada över att ha nått dit samtidigt som det
medför möjligheten att återfinansiera bolaget och genomföra våra
förvärvsplaner.

Framtiden

Det som ligger närmast i framtiden är att slutföra förvärvet av
affiliateverksamheten Phase One Gaming. Vi kommer att finansiera
detta förvärv genom en riktad emission vars villkor kommer att
presenteras inom kort. Vi avser att genomföra emissionen under
kvartal 3 då intresset är mycket stort. Phase One Gaming beräknas att
göra ett nettoresultat om ca. 11MSEK under innevarande år.

Ambitionen att stänga fler förvärv är hög och som jag tidigare nämnt
har vi en väldigt stark pipeline på potentiella förvärv. Vår
arbetshypotes är att söka finansiering genom obligationslån och vi är
i kontakt med flertalet kvalificerade investmentbanker angående
detta. Att vi aktivt arbetar med att förändra FGG har lett till att
båda gamla och nya kontakter hör av sig angående intressanta
möjligheter, detta gör att jag är mycket positiv till vår framtid som
bolag.

Stockholm 30 augusti 2017
Future Gaming Group International AB (publ)

För ytterligare information:
Björn Mannerqvist, VD

Mail: info@futuregaminggroup.com Web: https://futuregaminggroup.com/

Denna information är sådan information som Future Gaming Group
International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30
augusti 2017.

Future Gaming Group International AB (publ) är en spelkoncern med över
430 000 registrerade kunder. Bolagets affärsidé går ut att investera
i och utveckla produkter för casino & lotterispel på Internet.
FGG-koncernen äger och driver idag bl.a sajterna www.PlayHippo.com,
www.vipstakes.com, www.mywin24.com, happycasinoslots.se &
Happybingo.com. Future Gaming Group International AB (publ):s aktier
handlas sedan den 23 juli 2012 på AktieTorget under kortnamnet FGG.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/future-gaming-group/r/delarsrapport-kvartal-2-...
http://mb.cision.com/Main/11674/2336059/715603.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.