Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-14

Future Gaming Group: Klargörande kring föreslaget optionsprogram

Future Gaming Group International AB ("FGGI") har fått besked om att
de aktier som vissa nyckelpersoner kan komma att få till följd av det
föreslagna optionsprogrammet omfattas av en så kallad "lockup".

I kallelsen till den extra bolagstämman den 28 januari 2020 föreslås
att stämman fattar beslut om en riktad emission av teckningsoptioner
till nyckelpersonerna Soheil Amorpour och Victor Sahlstedt.
Aktieägare som representerar cirka 28 procent av antalet aktier och
röster i FGGI har uttryckt sitt stöd för detta.

FGGI har fått besked om att ett avtal mellan nyckelpersonerna och
obligationsägargruppen innehåller bestämmelser om en lockup gällande
de aktier som nyckelpersonerna kan komma att få till följd av det
föreslagna optionsprogrammet. Lockupen innebär att nyckelpersonerna
inte kan sälja, pantsätta eller överlåta dessa optioner och därtill
kopplade aktier förrän bolagets nuvarande obligationslån helt har
återbetalats. Nyckelpersonerna har dock, enligt vissa sedvanliga
undantag, rätt att bland annat överföra dessa optioner och därtill
kopplade aktier till närstående bolag. Vidare äger nyckelpersonerna
rätt att överlåta nämnda värdepapper till vissa andra nyckelpersoner.

FGGI bedömer att ovan nämnda bestämmelser kring lockupen ligger i
linje med bolagets, obligationsinnehavarnas och övriga aktieägares
intressen.

Stockholm den 14 januari 2020
Future Gaming Group International AB (publ)

För ytterligare information:
Alexander Pettersson, VD
alexander@futuregaminggroup.com
https://futuregaminggroup.com

Denna information är sådan information som Future Gaming Group
International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14
januari 2020.

Future Gaming Group International AB är ett på Spotlight Stock Market
noterat bolag som investerar i och utvecklar tjänster inom lead
generation (även kallat affiliatemarknadsföring eller
prestationsbaserad marknadsföring). FGG-koncernen äger och driver via
dotterbolag lead generation-verksamheterna Phase One Performance och
Viistek Media.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/future-gaming-group/r/klargorande-kring-fores...
https://mb.cision.com/Main/11674/3008519/1174127.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.