Bli medlem
Bli medlem
lakareutangranser

Du är här

2021-10-25

Future Gaming Group: Preliminär omsättning och EBITDA för det tredje kvartalet

Future Gaming Group hade under det tredje kvartalet 2021 en nettoomsättning på cirka
4,1 miljoner kronor. EBITDA-rörelseresultatet uppgick till cirka -0,2 miljoner kronor. Siffrorna är preliminära.

Motsvarande kvartal föregående år uppgick nettoomsättningen till cirka 5,7 miljoner kronor och EBITDA-rörelseresultatet till cirka 1,9 miljoner kronor.

Stockholm den 25 oktober 2021
Future Gaming Group International AB (publ)

Denna information är sådan som Future Gaming Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-10-25 17:20 CET.

För ytterligare information:

Alexander Pettersson, VD
alexander@futuregaminggroup.com
https://futuregaminggroup.com 

Författare Cision