Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-14

Future Gaming Group: Q3 2019: EBITDA om 2,2 MSEK

juli - september 2019 *

· Periodens nettoomsättning uppgick till 5,1 MSEK (7,3 MSEK)
· EBITDA uppgick till 2,2 MSEK (3,3 MSEK)
· EBITDA justerat för engångsposter uppgick till 2,6 MSEK (3,3 MSEK)
· Den justerade EBITDA-marginalen uppgick till 50 % (45 %)
· Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 1,6 MSEK (3,0 MSEK)
· Periodens resultat efter skatt uppgick till -2,9 MSEK (-1,6 MSEK) **
· Resultat per aktie kvarvarande verksamheter, före och efter
utspädning: 0,00 SEK (0,00 SEK)

· Resultat per aktie avvecklade verksamheter, före och efter
utspädning: 0,00 SEK (0,00 SEK)

januari - september 2019 *

· Periodens nettoomsättning uppgick till 15,9 MSEK (27,0 MSEK)
· EBITDA uppgick till 7,5 MSEK (16,2 MSEK)
· EBITDA justerat för engångsposter uppgick till 6,6 MSEK (14,7 MSEK)
· Den justerade EBITDA-marginalen uppgick till 41 % (54 %)
· Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 6,3 MSEK (15,2 MSEK)
· Periodens resultat efter skatt uppgick till -50,6 MSEK (13,4 MSEK)
**

· Resultat per aktie kvarvarande verksamheter, före och efter
utspädning: -0,01 SEK (0,00 SEK)

· Resultat per aktie avvecklade verksamheter, före och efter
utspädning: -0,05 SEK (0,02 SEK)

* Siffrorna i rapporten avser kvarvarande verksamheter om ej annat
anges

** Inkluderar resultat och nedskrivningar från avvecklade verksamheter
Kvarvarande verksamheter avser Phase One, Viistek & moderbolaget
Avvecklade verksamheter avser AMGO, operatörsverksamheten & IPG

VD Alexander Pettersson har ordet
Future Gaming Group har genomfört sin operationella omstrukturering
och är nu en koncern som är renodlad inom lead generation. Tredje
kvartalets siffror visar att vår kvarvarande verksamhet i form av
Phase One och Viistek Media levererade ett stabilt överskott om 2,2
MSEK på EBITDA-nivå. Av dessa två står Phase One för huvuddelen av
lönsamheten och är fortfarande stommen i koncernen. Viistek Media gör
också ett överskott, som dock är betydligt lägre än tidigare, och här
har vi ett fortsatt arbete framför oss för att få tillbaka
verksamheten till tidigare nivåer. Vi är dock nöjda med de
operationella förändringar vi gjort, och ser en potential framåt,
speciellt genom en vidareutveckling av samarbetet mellan Phase One
och Viistek.

För att få arbetsro och kunna fokusera på den operationella
verksamheten behöver dock Future Gaming Group lösa sin
finansieringssituation. Bolaget är i fortsatt överträdelse av
villkoren för den obligation som upptagits och även om den
kvarvarande verksamheten visar ett överskott är detta för lågt i
förhållande till nuvarande skuldsättning och räntekostnader.

Bolaget för förhandlingar med en grupp av obligationsinnehavarna.
Dessa har meddelat att de kan komma att begära att obligationslånet
ska förfalla till betalning omgående samt inleda ett förfarande i
syfte att realisera säkerheterna kopplade till lånet, utifall att man
inte når en uppgörelse med bolaget. Future Gaming Group har nyligen
presenterat ett tredje förslag till uppgörelse för gruppen. Denna har
dock avvisat förslaget och istället föreslagit ramarna för en
alternativ uppgörelse, men Future Gaming Group bedömer att en sådan
uppgörelse inte skulle lösa bolagets finansieringssituation och inte
heller få tillräckligt stöd på en bolagsstämma. Bolaget och gruppen
av obligationsinnehavare har kommit överens om att träffas igen för
att se om man kan nå en lösning som säkerställer båda parternas
intressen i tillräcklig grad.

Sammanfattningsvis har Future Gaming Group en sund och lönsam
kvarvarande verksamhet, men osäkerheten kring obligationslånet
kvarstår, och att lösa denna fråga är av avgörande betydelse för
bolaget.

Alexander Pettersson
VD, Future Gaming Group

För ytterligare information:
Alexander Pettersson, VD
alexander@futuregaminggroup.com
https://futuregaminggroup.com

Future Gaming Group International AB är ett på Spotlight Stock Market
noterat bolag som investerar i och utvecklar tjänster inom lead
generation (även kallat affiliatemarknadsföring eller
prestationsbaserad marknadsföring). FGG-koncernen äger och driver via
dotterbolag lead generation-verksamheterna Phase One Performance och
Viistek Media.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/future-gaming-group/r/q3-2019--ebitda-om-2-2-...
https://mb.cision.com/Main/11674/2961333/1141208.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.