Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-08-03

FX International AB (publ.): Sommarbrev 2020 från FXI

Vår resa, som startade för snart två år sedan, har gett oss möjlighet att bocka av de saker vi satt som mål på kort sikt för Bolaget, även om det tagit mer tid än vi planerat att starta upp fonden på Malta och Pandemin har även orsakat fördröjning i förverkligandet av de planer som var lagda under våren och sommaren. Fördröjningarna med uppstarten fick oväntade konsekvenser när Pandemin slog till i samband med att vi kunde börja kapitalisera fonden, då många investerare dels initialt förlorade investeringskapital i början av Pandemin samt att investeringsviljan försvann. Vi ser med stor tillförsikt fram emot de lättnader som vi hoppas sker inom kort. Då vi åter igen kan genomföra möten med kunder och kollegor runt om i världen för vidare samarbeten och avtal.

Målet är och förblir att FX International ska bli en betydelsefull aktör i finanssektorn på den internationella marknaden för kapital och AI handel.

För att ge en bild av var vi befinner oss och hur vi arbetar framåt vill vi börja med den egna förvaltningen, som vi haft under förra året, nu i och med uppstarten av fonden succesivt avvecklas. Fonden på Malta är igång med subfond Valor Global FX vari FXI initialt investerat motsvarande cirka 20 MSEK. Genova FX utvecklas och siktar om möjligt även den mot fondstart när den verifierats och validerats fullt ut för denna form av förvaltning. Samtidigt får FXI många frågor och propåer från andra, både utvecklare och förvaltare, som vi vill bygga vidare på genom att starta en inkubator för AI och algoritmhandel. Till slut vill vi se en utveckling mot ett brett, vasst och internationellt gångbart Bolag inom finanssektorn och de eventuella möjligheter och utmaningar det kan innebära på kort och lite längre sikt i form av eventuella förvärv och breddning av befintliga delar.

 

Ny VD juli 2020

Styrelsen valde i juni att byta ut dåvarande VD och tillsätta en tillförordnad VD fram tills en ny VD kunde utses. VD bytet initierades för att snabba upp processerna och få in nytt blod pga. den utdragna processen med maltafonden samtidigt som vi ville tillföra bredd och nya idéer till Bolaget. En tillförordnad VD tillsattes med mycket erfarenhet och kompetens inom FX handel och för att underlätta VD bytet i Bolaget samt att förbereda inför en ny VD. Detta har nu skett och vår nya VD, Sofie Danielsson har tillträtt per den 21 juli 2020 och kommer snabbt kunna axla rollen som VD för FX International AB (publ.), då hon kommer från finansbranschen och varit VD inom finanssektorn sedan många år tillbaka. Hon har lång erfarenhet internationellt och är ett val som styrelsen nu sätter stort hopp till ska kunna utveckla FX International AB (publ.) till en mycket bredare och intressantare aktör inom finanssektorn.

Den senaste tiden har stort fokus legat på att planera, och då vi jobbar internationellt har det tagit längre tid än beräknat pga. att många länder utanför Sverige har varit i en karantänsituation och inte funnits tillgängliga. Nu anser styrelsen att vi lagt en god grund genom att vi tillsatt en VD som vi menar har helt rätt egenskaper för att kunna ta de kommande stegen i FXI:s plan. Vi hoppas att alla ägare och intressenter har förståelse för detta och att saker är tuffare under en Pandemi samt att det därför har krävts mycket fokus från vår sida på annat än marknadskommunikation.

 

Egen förvaltning avvecklas succesivt sedan 1 juli 2020

Styrelsen beslutade i samband med årsavslutet att den egna förvaltningen under Valor förvaltning avvecklas då vi nu fått igång fonden på Malta, som också arbetar med Valor AI. Därmed är den egna förvaltningen inte längre aktuell och avvecklingen sker under en övergångsperiod, för att låta Valor stänga de öppna ordrar som finns och sedan presentera det slutgiltiga resultatet av förvaltningen. Resultatet av förvaltningen hoppas vi sedan kan vara användbar i kommande marknadsföring samt visa hur denna högriskförvaltning de facto till slut presterat.  Avvecklingen sker under 6 - 12 månader och först efter det kan ett resultat presenteras. Avvecklingen ger möjlighet till vidare satsningar i andra nya produkter och tjänster.

Den egna förvaltningen i Managed Account har som tidigare angetts en avsevärt mycket högre riskprofil än den som nu är satt för fonden Valor Global FX och det finns risker även under avvecklingsperioden. Påverkan på FXI är dock väldigt liten ekonomiskt då den egna förvaltningen enbart arbetat med 500 000 EUR och varit en testplattform för högriskförvaltning med Valor.

 

Malta Fonden

Fondstrukturen på Malta består av ett dotterbolag till FX International AB (publ.) och verkar fristående med egen styrelse och ledning, men på vårt uppdrag. Fonden är en huvudfond med tillstånd för fem subfonder varav en är den som benämns Valor Global FX.

Det är alltså inte enbart en fond på Malta som FXI förfogar över utan en struktur för upp till fem olika subfonder. Ytterligare information och inriktningar kommer att presenteras efterhand och i enlighet med den grundläggande plan som Bolaget har haft sedan omstarten.

Den första Valor Global FX är som sagt uppstartad och FXI har tagit de initiala kostnader som detta inneburit. En del av dessa kostnader kommer Bolaget tillgodo även i kommande uppstarter då grundarbetet är gjort.

Resultatet för fonden är, som tidigare också meddelats, än så länge inte positiva. Detta till följd av att de initiala kostnaderna varit höga och vi räknar med att först i andra kvartalet 2020/2021 ha ett positivt resultat från Valor Global FX. Fram till siste juni var NAV-kursen 967/1000

NAV-kursen backar inledningsvis framförallt på grund av de initiala kostnaderna, men också på grund av de rörliga kostnaderna, som i och med att kapitalbasen inte är mer än 20MSEK, utgör en stor andel. Valor räknar med att det kommer att ändra sig snabbt när väl alla restriktioner hävts så att försäljning och avtal om samarbeten kan återupptas på allvar och det går att träffas och avtala.

 

Subfonder framåt

Syftet med den struktur som satts upp på Malta är att FX International ska ha flera alternativ av fonder med olika inriktning. Den egenutvecklade Genova FX är en tänkbar kandidat för att bli nästa fond i fondbolaget.

FXI får som tidigare nämnt även en hel del propåer från andra aktörer på marknaden. både etablerade, men också helt nya som vill hitta samarbeten och få möjlighet att ta vara på FXI erfarenhet och struktur. Vi har redan börjat titta på några av dessa och ser redan flera potentiella möjligheter framåt. Därför är det strategiskt viktigt för FXI att ha en struktur som möjliggör för snabb expansion på både kort och lång sikt. De senaste åren har vi lagt grunden för just detta och vi ser framför oss en rad möjligheter, men är samtidigt försiktiga och fullt medvetna om Pandemins hämmande effekter. Dock är det med stor sannolikhet en övergående problematik och vi fokuserar på vårt arbete just nu. Vi är väl förberedd samt redo att växla upp både snabbt och planerat när marknaden återigen öppnar sig fullt ut.

 

Utveckling - Inkubator

FXI får kontinuerligt propåer från programmerare, studenter och andra aktörer gällande Algoritmer, AI och Machine Learning i olika stadier av utveckling. Önskemålen rör sig om samarbeten gällande struktur, utvärdering, kapital med mera.

FXI har idag en organisation med både erfarenhet av algoritmstyrd handel och uppstart av detta i Sverige och Malta. Det är en mödosam väg att vandra, det vet vi alla som varit med på resan oavsett om det har varit som del av styrelsen och ledningen eller som enskild aktieägare i FXI. Det tar helt enkelt både tid och kräver kapital att ta sig från idé till verifiering, validering och uppsättning av struktur med kapitalisering. Därför ser många fördelen med att samarbete med FXI, då vi både har de strukturella delarna på plats samt besitter kunskapen om processen. Från vår sida finns det också stora fördelar. Med vår kunskapsbas och tillgången till strukturer kan vi inom en snäv tidsperiod utvärdera, stötta och förverkliga det som är lovande och lönsamt.

FXI har därav en unik möjlighet att hjälpa nya aktörer förverkliga sina visioner samtidigt som vi även kan knyta nya produkter, tjänster och möjligheter till Bolaget. Kortfattat är tanken att de som har en lösning skall på ett enkelt sätt kunna kontakta oss och att FXI sedan bistår med utvärdering, testplattformar, coaching och i nästa steg även möjlighet att testa algoritmerna i skarpt läge på ett Managed Account.

Detta stöd från FXI:s experter kan vara avgörande på många sätt och framförallt ger det FXI en möjlighet att plocka fram nya russin ur marknaden.

Detta är en långsiktig, men löpande verksamhet, som blir extremt konkurrensutsatt för de som väljer att gå med och som sedan blir utvalda av FXI. Samtidigt finns det stora möjligheter för den eller möjligen de bästa att bli en del av FXI. Det kommer kräva att de har en avkastning som är både bättre och stabilare än konkurrenternas varför flertalet kommer falla ifrån och bara de bästa kommer ha en framtid i och med FXI.

De tekniska lösningar som visar sig ligga i absolut högsta världsklass kommer att beredas möjlighet att införlivas i FX Internationals ordinarie kärnverksamhet.  

 

Fortsättningen under 2020/2021 kommer att fokuseras på att bygga ett bredare, vassare och internationellt finansbolag. Styrelsen kommer därför att inför stämman lägga förslag om framtida utveckling av Bolaget. Mer information kommer att komma ut inom kort, men först blir det någon veckas semester för styrelsen innan vi sätter fart mot det nya året och dess möjligheter!
 

Trevlig semester!

Å styrelsen vägnar,

Författare FXI

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.